Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 23/24 Aarhus overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 23/24 Køge overbygning

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fysisk undervisning

Selvom underviserne hos Psykoterapeuterne har stor erfaring med online-undervisning, skal der ikke herske den mindste tvivl om, at vi anser fysisk undervisning for at være langt overlegen. Vi gør derfor vores yderste for at afholde undervisningen i fysiske rammer. Selvfølgeligt inden for regeringens anbefalinger i forhold til COVID-19.

Overblik og gennemsigtighed

Når man tager en psykoterapeutisk uddannelse kan det ofte være svært at gennemskue, hvad uddannelsen og undervisningen indeholder. Hos Psykoterapeuterne har vi gjort en dyd ud af overblik og gennemsigtighed. På vores uddannelser kan du se, hvad undervisningen indeholder helt ned på time-niveau.

Struktur og fleksibilitet

En gennemstruktureret uddannelse giver efter vores erfaring den bedste lærings-oplevelse. Derfor er struktur en hjørnesten hos Psykoterapeuterne. Dertil skal det siges at vores elever er rigtigt gode til at dele deres læringserfaringer, hvilket sætter os i stand til løbende at optimere undervisningen. Vores mantra er at struktur er en grundpille, men vi er altid lydhør for forslag til optimering.

Ansøg om optagelse
Se datoer

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige psykoterapeutuddannelse er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse og uddanne Psykoterapeuter, der på et fagligt og menneskeligt niveau kan tilbyde og udføre psykoterapi med udgangspunkt i de kognitive teorier. Metakognitiv terapi og Kognitiv adfærdsterapi, samt andre teorier og metoder tilhørende den 3. bølge af kognitive teorier, som ACT, Mindfulnessbaseret psykoterapi samt Choice Therapy.
Igennem uddannelsens 4 år tilegner den studerende sig kliniske kompetencer, gennem supervision, træning og selvrefleksion.
Uddannelsen har som mål:
• at den studerende opnår teoretisk viden og praktisk erfaring til at udføre effektiv og etisk forsvarlig psykoterapi.
• at den studerende tilegner sig kompetencer til at forholde sig kritisk og reflekteret overfor valg og anvendelse af teorier og metoder, så den enkeltes praksis og virke står på et solidt personligt og fagligt fundament.
• at ruste den studerende til at kunne behandle generelle udviklingsproblematikker, mennesker har eks i forbindelse med diagnoser. Denne kompetence opnås ved uddannelse i terapeutiske metoder, samt modtage supervision i forhold til egen terapeutisk stil.
• at med Psykoterapeuternes 4-årige psykoterapeutuddannelse er den studerende godt rustet til eksempelvis at starte sin egen psykoterapeutisk praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag.
• at udvide den studerendes viden om menneskers tanke-, handle-, motivations- og værdimønstre. Den studerende får igennem sin uddannelse også mulighed for at reflektere og blive bevidst om egne mønstre, som kan komme i spil i forhold til at udøve terapi

 

 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Uddannelsens struktur

450
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

150

lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

200
lektioner

Supervision

84
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

884
lektioner

Uddannelsens indhold

År 1

Første år af uddannelsen giver dig 2 certificeringer som sætter dig i stand til allerede fra år 1 at gøre dig erfaringer som coach terapeut.

Moduler i år 1

 • Introduktion til Den Metakognitive Metode
 • Metakognitiv StressCoach
 • Metakognitiv Terapi
Læs mere om 1. år her >

År 2

Andet år certificerer dig yderligere i 2 nyttige redskaber til din psykoterapeutiske redskabskasse.

Moduler i år 2

 • Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi
 • Kognitiv adfærdsterapi

 • Introduktion til  Acceptance & Commitment Therapy
 • ACT
Læs mere om 2. år her >

År 3

År 3 certificeres du som CT coach en teori indenfor den 3 bølge

Moduler i år 3

 • Tilknytning & mentalisering
 • Den Motiverende Samtale

 • Udvikling og neuropsykologi

 • Introduktion til Choice Theory
 • Choice Theory
 • Kommunikation
 • Introduktion i Mindfulness Psykoterapi
Læs mere om 3. år her >

År 4

Woooow! Har man set noget lignenede. Det tror jeg vist nok ikke.

Moduler i år 4

 • Videnskabelige studier
 • Metakognitiv Terapi – Angstbehandling

 • Metakognitiv Terapi – Misbrugsbehandling

 • Metakognitiv Terapi – Depressionsbehandling

 • Metakognitiv Terapi – Depressionsbehandling

 • Metakognitiv Terapi – Parterapi

 • Metakognitiv Terapi – Børn & unge

 • Metakognitiv Terapi – gruppeforløb

 • Eksamen & Dimission

Læs mere om 4. år her >

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Pris

104 kursusdage
916 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

pr. år

45.000,-

(Det er muligt at kan betale et fuldt år eller dele beløbet op i 2 eller 4 rater.)

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

 

Dag 1, 2, 3 : 10/8 | 11/8 | 12/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 4/1 | 5/1 | 6/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 8/2 | 9/2 | 10/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 8/3 | 9/3 | 10/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 12/4 | 13/4 | 14/4 2023
Dag Eksamen     : 1/5 | 2/5 |   2023

 

Dag 1, 2, 3 : 29/8 | 30/8 | 31/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 11/1 | 12/1 | 13/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/2 | 2/2 | 3/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 8/3 | 9/3 | 10/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 12/4 | 13/4 | 14/4 2023
Dag 25, 26   : 10/5 | 11/5 |   2023

Eksamen:                                              22/5 og 23/5 2023

Dag 1, 2, 3 : 16/8 | 17/8 | 18/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 13/9 | 14/9 | 15/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 25/10 | 26/10 | 27/10 2023
Dag 10, 11, 12 : 22/11 | 23/11 | 24/11 2023
Dag 13, 14, 15 : 10/1 | 11/1 | 12/1 2024
Dag 16, 17, 18 : 21/2 | 22/2 | 23/2 2024
Dag 19, 20, 21 : 20/3 | 21/3 | 22/3 2024
Dag 22, 23, 24 : 17/4 | 18/4 | 19/4 2024
Dag 25, 26 Eksamen : 29/4 | 30/4 | 2024

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 23/8 | 24/8 | 25/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 14/9 | 15/9 | 16/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 10/10 | 11/10 | 12/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 16/11 | 17/11 | 18/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 25/1 | 26/1 | 27/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/3 | 2/3 | 3/3 2023
Dag 19, 20, 21 : 29/3 | 30/3 | 31/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 26/4 | 27/4 | 28/4 2023
Dag eksamen     : 15/5 | 16/5 |   2023
Dag 1, 2, 3 : 23/8 | 24/8 | 25/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 20/9 | 21/9 | 22/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 1/11 | 2/11 | 3/11 2023
Dag 10, 11, 12 : 6/12 | 7/12 | 8/12 2023
Dag 13, 14, 15 : 17/1 | 18/1 | 19/1 2024
Dag 16, 17, 18 : 28/2 | 29/2 | 1/3 2024
Dag 19, 20, 21 : 3/4 | 4/4 | 5/4 2024
Dag 22, 23, 24 : 1/5 | 2/5 | 3/5 2024
Dag 25, 26 Eksamen : 13/5 | 14/5 |   2024

Ansøgning om optagelse

Kvote 1

Ansøgere til psykoterapeutuddannelsen skal have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo – eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog.

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Kvote 2

Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

For optagelse i Dansk Psykoterapeutforening med kvote 2 læs mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/optagelseskriterier/

 

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med et-årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

For optagelse i Dansk Psykoterapeutforening med kvote 3 læs mere her: https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/optagelseskriterier/

 

Merit

Merit kan gives ved dokumentation for hele, afsluttede studieår. Merit kan kun gives hvis ansøger søger merit fra fag som Psykoterapeuterne udbyder, dvs. indenfor den kognitive retning.
Forudsætningen er, at uddannelsen afsluttes inden for den normerede tidsramme.

 

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningproceduren er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Ansøg om optagelse
Dansk Psykoterapeutforening