om

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fysisk undervisning

Selvom underviserne hos Psykoterapeuterne har stor erfaring med online-undervisning, skal der ikke herske den mindste tvivl om, at vi anser fysisk undervisning for at være langt overlegen.

Overblik og gennemsigtighed

Når man tager en psykoterapeutisk uddannelse kan det ofte være svært at gennemskue, hvad uddannelsen og undervisningen indeholder. Hos Psykoterapeuterne har vi gjort en dyd ud af overblik og gennemsigtighed. På vores uddannelser kan du se, hvad undervisningen indeholder helt ned på time-niveau.

Struktur og fleksibilitet

En gennemstruktureret uddannelse giver efter vores erfaring den bedste lærings-oplevelse. Derfor er struktur en hjørnesten hos Psykoterapeuterne. Dertil skal det siges at vores elever er rigtigt gode til at dele deres læringserfaringer, hvilket sætter os i stand til løbende at optimere undervisningen. Vores mantra er at struktur er en grundpille, men vi er altid lydhør for forslag til optimering.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

ECTS Point

Uddannelsen til Certificeret Psykoterapeut  omfang er 2.250 timer hvilket betyder uddannelsen er normeret til 90 ECTS-point

Uddannelsens formål

Formålet med den 4-årige psykoterapeutuddannelse er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse og uddanne Psykoterapeuter, der på et fagligt og menneskeligt niveau kan tilbyde og udføre psykoterapi med udgangspunkt i de kognitive teorier. Metakognitiv terapi og Kognitiv adfærdsterapi, samt andre teorier og metoder tilhørende den 3. bølge af kognitive teorier, som ACT, CFT.
Igennem uddannelsens 4 år tilegner den studerende sig kliniske kompetencer, gennem supervision, træning og selvrefleksion.

Uddannelsen har som mål:

 • At den studerende opnår teoretisk viden og praktisk erfaring til at udføre effektiv og etisk forsvarlig psykoterapi.
 • At den studerende tilegner sig kompetencer til at forholde sig kritisk og reflekteret overfor valg og anvendelse af teorier og metoder, så den enkeltes praksis og virke står på et solidt personligt og fagligt fundament.
 • At ruste den studerende til at kunne behandle generelle udviklingsproblematikker, mennesker har eks i forbindelse med diagnoser. Denne kompetence opnås ved uddannelse i terapeutiske metoder, samt modtage supervision i forhold til egen terapeutisk stil.
 • At med Psykoterapeuternes 4-årige psykoterapeutuddannelse er den studerende godt rustet til eksempelvis at starte sin egen psykoterapeutisk praksis eller specialisere sig indenfor sit nuværende fag.
 • At udvide den studerendes viden om menneskers tanke-, handle-, motivations- og værdimønstre. Den studerende får igennem sin uddannelse også mulighed for at reflektere og blive bevidst om egne mønstre, som kan komme i spil i forhold til at udøve terapi

Uddannelsens struktur

Lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

Lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

Lektioner

Supervision

Lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

Lektioner

Uddannelsens indhold

År 1

Første år af uddannelsen giver dig 2 certificeringer som sætter dig i stand til allerede fra år 1 at gøre dig erfaringer som coach terapeut.

Indhold år 1

 • Introduktion til Den Metakognitive Metode
 • Metakognitiv StressCoach
 • Metakognitiv Terapi

År 2

Andet år uddannes du i to teorier til din psykoterapeutiske uddannelse

Indhold år 2

 • Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Introduktion til Acceptance & Commitment Therapy
 • ACT

År 3

Tredje år undervises du i følgende.

Indhold år 3

 • Tilknytning & mentalisering
 • Compassion Focused Therapy
 • Den Motiverende Samtale
 • Udvikling og neuropsykologi
 • Kommunikation

År 4

År 4 certificeres du som psykoterapeut med speciale i metakognitiv terapi

Indhold år 4

 • Videnskabelige studier
 • Angstbehandling
 • Misbrugsbehandling
 • Depressionsbehandling
 • Parterapi
 • Børn & unge
 • Gruppeforløb
 • Eksamen & Dimission

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Pris

104 kursusdage
916 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

Pr. år 45.000,-

( Det er muligt at kan betale et fuldt år eller dele beløbet op i 2 eller 4 rater.)

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompentencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & Sted

År 1 – Start august 2024

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1,2,3

 • 14. - 16. August 2024

Dag 4,5,6

 • 25. - 27. September 2024

Dag 7,8,9

 • 30. - 1. November 2024

Dag 10,11,12

 • 27. - 29. November 2024

Dag 13,14,15

 • 15. - 17. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 24. - 26. Februar 2025

Dag 19,20,21

 • 12. - 14. Marts 2025

Dag 22,23,24

 • 9. - 11. April 2025

Eksamen

 • 25. April 2025

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

 • 21. - 23. August 2024

Dag 4,5,6

 • 18. - 20. September 2024

Dag 7,8,9

 • 23. - 25. Oktober 2024

Dag 10,11,12

 • 20. - 22. November 2024

Dag 13,14,15

 • 8. - 10. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 28. - 30. Januar 2025

Dag 19,20,21

 • 5. - 7. Marts 2025

Dag 22,23,24

 • 2. - 4. April 2025

Eksamen

 • 23. April 2025

Overbygning – Start August 2024

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

 • 28. - 30. August 2024

Dag 4,5,6

 • 25. - 27. September 2024

Dag 7,8,9

 • 30. Oktober - 01. November 2024

Dag 10,11,12

 • 27. - 29. November 2024

Dag 13,14,15

 • 15. - 17. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 3. - 5. Februar 2025 (5 Februar Online)

Dag 19,20,21

 • 24. - 26. Februar 2025

Dag 22,23,24

 • 12 - 14. Marts 2025

Dag 25,26

 • 09. - 10. April 2025

Eksamen

 • 23. April 2025

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1,2,3

 • 21. - 23. August 2024

Dag 4,5,6

 • 18. - 20. September 2024

Dag 7,8,9

 • 23. - 25. Oktober 2024

Dag 10,11,12

 • 04. - 06. December 2024

Dag 13,14,15

 • 08. - 10. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 03. - 05. Februar 2025

Dag 19,20,21

 • 05. - 07. Marts 2025

Dag 22,23,24

 • 02. - 04. April 2025

Eksamen

 • 25. April 2025

Ansøgning om optagelse

Kvote 1

Ansøgere til psykoterapeutuddannelsen skal have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo – eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog.

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Kvote 2

Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

For optagelse i Dansk Psykoterapeutforening med kvote 2 læs mere her:

https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/optagelseskriterier/

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med et-årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

For optagelse i Dansk Psykoterapeutforening med kvote 3 læs mere her:  https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/optagelseskriterier/

Merit

Merit kan gives ved dokumentation for hele, afsluttede studieår.

Merit kan kun gives hvis ansøger søger merit fra fag som Psykoterapeuterne udbyder, dvs. indenfor den kognitive retning.
Forudsætningen er, at uddannelsen afsluttes inden for den normerede tidsramme.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningproceduren er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.
Telefon: 30 24 91 00 eller mail: betina@psykoterapeuterne.com