Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 23/24 Aarhus overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 23/24 Køge overbygning

Overbygning år 2023/2024 Aarhus

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

 

Dag 1, 2, 3 : 23/8 | 24/8 | 25/8 2023
Dag 4, 5, 6 : 20/9 | 21/9 | 22/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 1/11 | 2/11 | 3/11 2023
Dag 10, 11, 12 : 6/12 | 7/12 | 8/12 2023
Dag 13, 14, 15 : 17/1 | 18/1 | 19/1 2024
Dag 16, 17, 18 : 28/2 | 29/2 | 1/3 2024
Dag 19, 20, 21 : 3/4 | 4/4 | 5/4 2024
Dag 22, 23, 24 : 1/5 | 2/5 | 3/5 2024
Dag 25, 26 Eksamen : 13/5 | 14/5 |   2024

Fordeling af lektioner

128
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

32
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

208
lektioner

År 2021/2022 – indhold

Introduktion til Kognitiv Adfærdsterapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 2.1

Dag 1

Introduktion til KAT

Underviser: Michelle

Grundlæggende forståelse bag kognitve teorier

Kognitiv adfærds terapi er en del af den 2. bølge, udviklet af Aaron T. Beck. de studerendes undervises i KAT’s opståen og hvor den udspringer fra.

Kognitive forvrængninger

Tolkninger påvirker vores følelser og adfærd. kognitive forvrængninger opstår, når vi tolker urealistisk.

Negative automatiske tanker

De studerende undervises i de kongnitve 3 niveauer. Neg. automatiske tanker, hvad er det og hvordan finder jeg i samarbejde med klienten fra til disse tanker

Leveregler

De studerende undervises i de kongnitive 3 niveauer. Leveregler, hvad er kendetegnede og hvordan finder jeg i samarbejde med klienten fra til disse overbevisninger.

Skemata

De studerende undervises i de kongnitive 3 niveauer. Skemata /kerneantagelser, hvad er det og hvordan finder jeg i samarbejde med klienten frem til disse overbevisninger.

09:00 10:30 : Teori
10:30 12:00 : Negative automatiske tanker
12:30 14:00 : Leveregler
14:00 15:30 : Skemata

Dag 2

Introduktion til KAT

Underviser: Michelle

Den kognitive Diamant

Den kognitive diamant er vores oplevelse af en situation. de studerende bliver introduceret til diamantens elementer.

Den kognitive Diamant som arbejdsredskab

De studerende undervises i at bruge den kognitive diamant, som arbejdsredskab

Træning

 

Leveregler – NAT – Skemata

De studerende træner diamenten med cases

De studerende arbejder med egne leveregler, negative automatiske tanker og skemata, samt der trænes i arbejdet med de 3 niveauer, samt den kognitive diamant.

09:00 10:30 : Den kognitive diamant
10:30 12:00 : Den kognitve diamant som arbejdsredskab
12:30 14:00 : Leveregler, NAT , Skemata
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 3

Introduktion til KAT

Underviser:Michelle

KAT

Træningsdag i KAT

09:00 10:30 : Træning af Cases
10:30 12:00 : Træning af Cases
12:30 14:00 : Træning af øvelser
14:00 15:30 : Træning af øvelser

Kognitiv Adfærdsterapi

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 2.2

Dag 4

KAT til angst

Underviser: Michelle

Definition af angst

De studerende introduceres til de forskellige angstformer.

Kognitive behandling af angst

De automatiske tanker og adfærden ved angst. den vigtige kortlægning. Graduering af angsten som redskab. uhensigtsmæssige og hensigtsmæssige strategier.

Cases og træning

Dagen igennem vil der være cases og praktiske øvelser.

09:00 10:30 : Definition af angst
10:30 12:00 : KAT behandling af angst
12:30 13:30 : KAT behandling af angst
13:30

15:20

: Cases og træning

Dag 5

KAT depression

 

Underviser: Michelle

Depression og symptomerne

De studerende får gennemgang af diagnosen og symptomerne ved depression

Den depressive klient

Mødet med den depressive klient – hvad er vigtigst i første omgang? den vigitge psykoedukation og validering til klient, samt eventuelle pårørende.

KAT ved depression

De studerende undervises i de resterende skridt i KAT ved depression – balancen mellem adfærdsteknikker og kognitive teknikker gennem forløbet. Opmærksomhedspunkter i terapi med depressive klienter

Cases og træning

De studerende træner cases med depressive klienter

09:00 11:00 : Diagnosen
11:00 12:00 : Den depressive klient
12:30 13:30 : Kat ved depression
13:30 15:30 : Cases og træning

Dag 6

Supervisionsdag

Underviser: Betina

Supervisions dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den  kognitive metode. 

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig kognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Terapeutens opmærksomhed

Modul 2.2.7

Viden om terapeutens opmærksomheder i den terapeutiske samtale

Terapeutens forforståelse, terapeutens metodiske transparens og terapeutens etik i den terapeutiske samtale. Hertil præsenteret et fokus på de Non-specifikke faktorer, som en del af effektiv terapi.

Arbejde med terapeutens opmærksomhed

De studerende undervises i at få blik for egen forforståelse og brugen af non-specifikke faktorer, samt etiske opmærksomheder, så disse transparent kan bringes i spil i den professionelle samtale.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum.

09:00 10:30 : Terapeutens forforståelse
10:30 12:00 : Forståelse og de non specifikke faktorer i den terapeutiske relation.
12:30 14:00 : Terapeutens etik og transparens
14:00 15:30 : Træning af div. opmærksomheder i den professionelle samtale

Dag 8

KAT til familier

Modul 2.2.8

Kognitiv adfærdsterapi med familier

Familieleveregler, familieskemata og andre vedligeholdende faktorer

Paradoksale interventioner

Kognitivt arbejde med familier

Pas på alle

Som terapeut der arbejder med familie, skal vi ha fokus på at passe på alle ( særligt børn) i terapien

09:00 10:30 : Familieterapi
10:30 12:00 : Familieterapi
12:30 14:00 : Paradoksale interventioner
14:00 15:30 : Pas på alle

Dag 9

Supervision

Modul 2.2.9

Supervisions dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den kognitive metode. 

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  kognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 10

KAT til børn og unge

Modul 2.2.4

KAT til børn og unge

Generelt om terapi med børn og unge – forældrenes rolle

Caseformulering og SMART-mål

De studerende undervises i caseformulering og SMART- mål som fælles arbejdsredskab i terapien

Psykoedukation

de studerende undervises i psykoedukation til barnet / den unge, samt forældre ved depression

Adfærdsaktivering

Adfærdsaktivering ved depression

09:00 10:30 : KAT til børn og unge
10:30 12:00 : Caseformulering
12:30 14:00 : Psykoedukation
14:00 15:30 : Adfærdsaktivering

Dag 11

KAT til børn og unge

Modul 2.2.5

Kat til børn og unge

Angst hos børn

Detektivtænkning

Detektivtænkning ved angst hos børn

Eksponering ved trappestiger

De studerende undervises i eksponering ved trappestiger

Forældre

At være forældre til et ængsteligt barn

09:00 10:30 : Kat til børn
10:30 12:00 : Detektivtænkning
12:30 14:00 : Eksponering
14:00 15:30 : Forældre

Dag 12

MetakognitivSupervision

Modul 2.2.6

Supervision af egne cases

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Acceptance & Commitment Therapy

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 2.3

Dag 13

Acceptance & Commitment Therapy

Modul 2.3.1

Historien bag ACT

Hvad er historien bag ACT, teorien og dens opståen. Hvad står ACT for og hvad handler teorien om

Den terapeutiske relation i ACT

De studerendes undervises i relationsarbejde i forhold til ACT

Psykisk lidelse i forhold til ACT

Hvordan forholder ACT sig til psykisk lidelse og dets opståen?

Introduktion til de 6 kerneprocessor

De studerende introduceres til de 6 kerneprocessor

09:00 10:30 : Historien bag ACT
10:30 12:00 : Terapeutiske relation
12:30 14:00 : Psykisk lidelse i henhold til ACT
14:00 15:30 : Introduktion til 6 kerneprocessor

Dag 14

Acceptance & Commitment Therapy

Modul 2.3.2

De 6 kerneprocessor

Værdier og Accept

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Defusion og bevidst nærvær

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Dedikeret handling / selvet som kontekst

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Øvelser og træning

De studerende får træningsøvelser i de 6 kerneprocessor

09:00 10:30 : Værdier og accept
10:30 12:00 : Defusion og bevidst nærvær
12:30 14:00 : Dedikeret handling / selvet som kontekst
14:00 15:30 : Øvelser, metaforer og træning

Dag 15

Acceptance & Commitment Therapy

Modul 2.3.3

Psykologisk fleksibilitet v psykologisk rigiditet

De studerende undervises i nødvendigheden af at opnå en psykologisk fleksibilitet og hvad betyder det

Funktionel kontekstualisme

Adfærdsanalyser / at operationalisere

Hvad er årsagen til depression og angst i ACT?

Hvad mener ACT er årsagen til at mennesker udvikler depression og angst.

09:00 10:30 : Psykologisk fleksibilitet
10:30 12:00 : Funktionel kontekstualisme
12:30 14:00 : Adfærdsanalyser
14:00 15:30 : Årsag til depression og angst

ACT

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 2.4

Dag 16

ACT Supervision

Modul 2.4.1

Supervisions dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra ACT. 

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig ACT færdigheder og metoder til at føre samtaler med klienter.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 17

ACT sessioner

Modul 2.4.2

1. session i ACT

de studerende får en gennemgang af indholdet af 1. session

At tage imod en historie

Terapeutens rolle, når klienten kommer med sin historie

Sagsformulering

De studerende undervises i sagsformulering

Træning og feedback

De studerende træner tillært viden og får feedback af underviser

09:00 10:30 : 1. session i ACT
10:30 12:00 : At tage imod en historie
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning og feedback

Dag 18

Angst

Modul 2.4.3

ACT’s syn på angstlidelser

de studerende får gennemgang af angstbehandling

Defusion fra bekymringer og katastrofetænkning

Udvidet bevidst nærvær

Fra accept til egenomsorg / compassion

Panikattaker

Øvelser, metaforer og træning

De studerende træner behandlingsmetoder og får feedback af underviser

09:00 10:30 : Act og angstlidelser
10:30 12:00 : Defusion fra bekymringer og katastofetænkning
12:30 14:00 : Fra accept til egenomsorg
14:00 15:30 : Øvelser

Dag 19

Depression

Modul 2.4.4

Behandling af depression

De studerende undervises i behandling af depression ud fra ACT

Choice Point 2.0

Motivation

Defusion fra følelsen af håbløshed

Motivation

09:00 10:30 : Behandling af depression
10:30 12:00 : Choice point 2,0
12:30 14:00 : Motivation
14:00 15:30 : Værdier

Dag 20

Den svære klient

Modul 2.4.5

Den svære klient

Hvad forstår vi ved den svære klient og hvilke problematikker, kan vi sommetider løbe ind som terapeut. suicidale klienter

Når behandlingen ikke virker som forventet

Hvad stiller vi op som terapeut, når behandlingen ikke virker som forventet

Vedvarende adfærdsforandringer

Hvordan skaber vi og vedligeholder disse

09:00 10:30 : Den svære klient
10:30 12:00 : Den svære klient
12:30 14:00 : Når behandlingen ikke virker
14:00 15:30 : Vedvarende adfærdsforandringer

Dag 21

Egen omsorg

Modul 2.4.6

Egen omsorg – compassion

Perfektionisme

Vedvarende adfærdsforandringer

Terapeutens personlige rejse

09:00 10:30 : Egen omsorg – Compassion
10:30 12:00 : Perfektionisme
12:30 14:00 : vedvarende adfærdsforandringer
14:00 15:30 : Terapeutens personlige rejse

Dag 22

ACT Supervision

Modul 2.4.7

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra ACT. 

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig ACT færdigheder og metoder til at føre samtaler med klienter.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 23

Børn og unge

Modul 2.4.8

Børn og Unge

De studerende får introduktion i at indlede et forløb med børn og unge

Evaluering og sagsformulering

Sagsformulering introduktion til børn og unge

Modvillige klienter

Hvad stiller vi op med de børn og unge som ikke kommer af egen fri vilje, kan vi skabe en motivation?

Kreativ håbløshed / blød konfrontation

De studerende arbejder med begreberne og hvilke handlemuligheder vi har som terapeut.

09:00 10:30 : Børn og Unge forløb
10:30 12:00 : Evaluering og sagsformulering
12:30 14:00 : Modvillige klienter
14:00 15:30 : Kreativ håbløshed / blød konfrontation

Dag 24

Børn og Unge

Modul 2.4.9

Børn og unge

De 6 kerneprocessor med børn

Egen omsorg / Compassion for børn

Adfærdseksponeringer med børn

Motivation og villighed til forandring

09:00 10:30 : De 6 kerneprocessor med børn
10:30 12:00 : Motivation og villighed til forandring
12:30 14:00 : Adfærdseksponeringer med børn
14:00 15:30 : Egen omsorg / compassion for børn

2 undervisningsdage – 12 lektioner

DAG 25

Feedback på egen stil

Modul 2.5

Feedback på egen stil

De studerende behandler ud fra rollespil klienter med ACT / Meta. Herefter gives der feedback på terapeutisk stil.

Der gives en årlig bedømmelse af de studerendes terapeutiske kompetencer. Sigtet er at vejlede og rådgive den studerende om kvaliteter, færdigheder og arbejdspunkter.

09:00 10:30 : Feedback på egen stil
10:30 12:00 : Feedback på egen stil
12:30 14:00 : Feedback på egen stil
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

DAG 26

Opsanling, træning og feedback

Modul 2.5.2

Feedback på egen stil

De studerende får udleveret cases som der udføres som rollespil og underviser giver feedback på de studerendes stil

Eksamenscase

De studerende får udleveret deres eksamenscase og har mulighed for at forberede sig.

09:00 10:30 : Feedback på egen stil
10:30 12:00 : Feedback på egen stil
12:30 14:00 : Eksamenscase
14:00 15:30 : Eksamenscase


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Tid & sted

Litteratur

Kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi
– grundlag og perspektiver
af Judith S. Beck
ACT
ACT
Teori og praksis

af Russ Harris

Rundt Om ACT
Rundt Om ACT
Muligheder og metode i Acceptence and Commitment Therapy

af Susan Møller Rasmussen

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail