KAT & ACT

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fysisk undervisning

Selvom underviserne hos Psykoterapeuterne har stor erfaring med online-undervisning, skal der ikke herske den mindste tvivl om, at vi anser fysisk undervisning for at være langt overlegen.

Overblik og gennemsigtighed

Når man tager en psykoterapeutisk uddannelse kan det ofte være svært at gennemskue, hvad uddannelsen og undervisningen indeholder. Hos Psykoterapeuterne har vi gjort en dyd ud af overblik og gennemsigtighed. På vores uddannelser kan du se, hvad undervisningen indeholder helt ned på time-niveau.

Struktur og fleksibilitet

En gennemstruktureret uddannelse giver efter vores erfaring den bedste lærings-oplevelse. Derfor er struktur en hjørnesten hos Psykoterapeuterne. Dertil skal det siges at vores elever er rigtigt gode til at dele deres læringserfaringer, hvilket sætter os i stand til løbende at optimere undervisningen. Vores mantra er at struktur er en grundpille, men vi er altid lydhør for forslag til optimering.

Fordeling af lektioner

Lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

Lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

Lektioner

Supervision

Lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

Lektioner

Indhold

Introduktion Til Kognitiv Adfærdsterapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 1

Introduktion til KAT

Underviser: Michelle

Grundlæggende forståelse bag kognitve teorier

Kognitiv adfærds terapi er en del af den 2. bølge, udviklet af Aaron T. Beck. de studerendes undervises i KAT’s opståen og hvor den udspringer fra.

Kognitive forvrængninger

Tolkninger påvirker vores følelser og adfærd. kognitive forvrængninger opstår, når vi tolker urealistisk.

Negative automatiske tanker

De studerende undervises i de kongnitve 3 niveauer. Neg. automatiske tanker, hvad er det og hvordan finder jeg i samarbejde med klienten fra til disse tanker

Leveregler

De studerende undervises i de kongnitive 3 niveauer. Leveregler, hvad er kendetegnede og hvordan finder jeg i samarbejde med klienten fra til disse overbevisninger.

Skemata

De studerende undervises i de kongnitive 3 niveauer. Skemata /kerneantagelser, hvad er det og hvordan finder jeg i samarbejde med klienten frem til disse overbevisninger.

09:00 – 10:30 : Teori
10:30 – 12:00 : Negative automatiske tanker
12:30 – 14:00 : Leveregler
14:00 – 15:30 : Skemata

Dag 2

Introduktion til KAT

Underviser: Michelle

Den kognitive Diamant

Den kognitive diamant er vores oplevelse af en situation. de studerende bliver introduceret til diamantens elementer.

Den kognitive Diamant som arbejdsredskab

De studerende undervises i at bruge den kognitive diamant, som arbejdsredskab

Træning

Leveregler – NAT – Skemata

De studerende træner diamenten med cases

De studerende arbejder med egne leveregler, negative automatiske tanker og skemata, samt der trænes i arbejdet med de 3 niveauer, samt den kognitive diamant.

09:00 – 10:30 : Den kognitive diamant
10:30 – 12:00 : Den kognitve diamant som arbejdsredskab
12:30 – 14:00 : Leveregler, NAT , Skemata
14:00 – 15:30 : Metodetræning

Dag 3

Introduktion til KAT

Underviser: Michelle

KAT

Træningsdag i KAT

09:00 – 10:30 : Træning af Cases
10:30 – 12:00 : Træning af Cases
12:30 – 14:00 : Træning af øvelser
14:00 – 15:30 : Træning af øvelser

Kognitiv Adfærdsterapi

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Dag 4

KAT til angst

Underviser: Michelle

Definition af angst

De studerende introduceres til de forskellige angstformer.

Kognitive behandling af angst

De automatiske tanker og adfærden ved angst. den vigtige kortlægning. Graduering af angsten som redskab. uhensigtsmæssige og hensigtsmæssige strategier.

Cases og træning

Dagen igennem vil der være cases og praktiske øvelser.

09:00 – 10:30 : Definition af angst
10:30 – 12:00 : KAT behandling af angst
12:30 – 13:30 : KAT behandling af angst
13:30 – 15:20 : Cases og træning

Dag 5

KAT depression

Underviser: Michelle

Depression og symptomerne

De studerende får gennemgang af diagnosen og symptomerne ved depression

Den depressive klient

Mødet med den depressive klient – hvad er vigtigst i første omgang? den vigitge psykoedukation og validering til klient, samt eventuelle pårørende.

KAT ved depression

De studerende undervises i de resterende skridt i KAT ved depression – balancen mellem adfærdsteknikker og kognitive teknikker gennem forløbet. Opmærksomhedspunkter i terapi med depressive klienter

Cases og træning

De studerende træner cases med depressive klienter

09:00 – 11:00 : Diagnosen
11:00 – 12:00 : Den depressive klient
12:30 – 13:30 : Kat ved depression
13:30 – 15:30 : Cases og træning

Dag 6

Supervision

Underviser: Michelle

Supervisions dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den kognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig kognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 7

KAT

Underviser: Michelle

Viden om terapeutens opmærksomheder i den terapeutiske samtale

Terapeutens forforståelse, terapeutens metodiske transparens og terapeutens etik i den terapeutiske samtale. Hertil præsenteret et fokus på de Non-specifikke faktorer, som en del af effektiv terapi.

Arbejde med terapeutens opmærksomhed

De studerende undervises i at få blik for egen forforståelse og brugen af non-specifikke faktorer, samt etiske opmærksomheder, så disse transparent kan bringes i spil i den professionelle samtale.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum.

09:00 – 10:30 : Terapeutens forforståelse
10:30 – 12:00 : Forståelse og de non specifikke faktorer i den terapeutiske relation.
12:30 – 14:00 : Terapeutens etik og transparens
14:00 – 15:30 : Træning af div. opmærksomheder i den professionelle samtale

Dag 8

KAT

Underviser: Michelle

Kognitiv adfærdsterapi med familier

Familieleveregler, familieskemata og andre vedligeholdende faktorer

Paradoksale interventioner

Kognitivt arbejde med familier

Pas på alle

Som terapeut der arbejder med familie, skal vi ha fokus på at passe på alle ( særligt børn) i terapien

09:00 – 10:30 : Familieterapi
10:30 – 12:00 : Familieterapi
12:30 – 14:00 : Paradoksale interventioner
14:00 – 15:30 : Pas på alle

Dag 9

Videofeedback

Underviser: 

KAT Videofeedback / Supervision

De studerende afleverer en videolog på ca 7 min med en klient, hvor den studerende viser et klip med KAT.

Den studerende sender desuden et supervisionsspørgmål, som der arbejdes med til undervisning.

Den studerende får feedback, samt udvikllingspunkter af underviser

 

09:00 – 10:30 : Videofeedback
10:30 – 12:00 : Videofeedback
12:30 – 14:00 : Videofeedback
14:00 – 15:30 : Videofeedback

Dag 10

KAT til børn og unge

Underviser: Michelle

Kat til børn og unge

 

Case formulering

 

 

Psykoedukation

 

Adfærdsaktivering

 

09:00 – 10:30 : KAT til børn og unge
10:30 – 12:00 : Caseformulering
12:30 – 14:00 : Psykoedukation
14:00 – 15:30 : Adfærdsaktivering

Dag 11

KAT til børn og unge

Underviser: Michelle

Kat til børn og unge

Angst hos børn

Detektivtænkning

Detektivtænkning ved angst hos børn

Eksponering ved trappestiger

De studerende undervises i eksponering ved trappestiger

Forældre

At være forældre til et ængsteligt barn

09:00 – 10:30 : Kat til børn
10:30 – 12:00 : Detektivtænkning
12:30 – 14:00 : Eksponering
14:00 – 15:30 : Forældre

Dag 12

KAT Børn og unge

Underviser: Michelle

KAT Børn og Unge

De studerende undervises i behandlingsforløb til børn og unge.

 

09:00 – 10:30 : Behandlingsforløb
10:30 – 12:00 : Behandlingsforløb

12:30 – 14:00 : Behandlingsforløb

14:00 – 15:30 :Behandlingsforløb

Acceptance & Commitment Therapy

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 2.3

Dag 13

Acceptance & Commitment Therapy

Underviser: Charlotta

Historien bag ACT

Hvad er historien bag ACT, teorien og dens opståen. Hvad står ACT for og hvad handler teorien om

Den terapeutiske relation i ACT

De studerendes undervises i relationsarbejde i forhold til ACT

Psykisk lidelse i forhold til ACT

Hvordan forholder ACT sig til psykisk lidelse og dets opståen?

Introduktion til de 6 kerneprocessor

De studerende introduceres til de 6 kerneprocessor

09:00 – 10:30 : Historien bag ACT
10:30 – 12:00 : Terapeutiske relation
12:30 – 14:00 : Psykisk lidelse i henhold til ACT
14:00 – 15:30 : Introduktion til 6 kerneprocessor

Dag 14

Acceptance & Commitment Therapy

Underviser: Charlotta

De 6 kerneprocessor
Værdier og Accept

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Defusion og bevidst nærvær

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Dedikeret handling / selvet som kontekst

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Øvelser og træning

De studerende får træningsøvelser i de 6 kerneprocessor

09:00 – 10:30 : Værdier og accept
10:30 – 12:00 : Defusion og bevidst nærvær
12:30 – 14:00 : Dedikeret handling / selvet som kontekst
14:00 – 15:30 : Øvelser, metaforer og træning

Dag 15

Acceptance & Commitment Therapy

Underviser: Charlotta

Psykologisk fleksibilitet v psykologisk rigiditet

De studerende undervises i nødvendigheden af at opnå en psykologisk fleksibilitet og hvad betyder det

Funktionel kontekstualisme

Adfærdsanalyser / at operationalisere
Hvad er årsagen til depression og angst i ACT?

Hvad mener ACT er årsagen til at mennesker udvikler depression og angst.

09:00 – 10:30 : Psykologisk fleksibilitet
10:30 – 12:00 : Funktionel kontekstualisme
12:30 – 14:00 : Adfærdsanalyser
14:00 – 15:30 : Årsag til depression og angst

ACT

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 2.4

Dag 16

ACT 1 session

Underviser: Charlotta

1. session i ACT

de studerende får en gennemgang af indholdet af 1. session

At tage imod en historie

Terapeutens rolle, når klienten kommer med sin historie

Sagsformulering

De studerende undervises i sagsformulering

Træning og feedback

De studerende træner tillært viden og får feedback af underviser

09:00 – 10:30 : 1. session i ACT
10:30 – 12:00 : At tage imod en historie
12:30 – 14:00 : Sagsformulering
14:00 – 15:30 : Træning og feedback

Dag 17

ACT 2-4 session

Underviser: Charlotta

2.-4. session i ACT

de studerende får en gennemgang af indholdet af 2.- 4. session

At tage imod en historie

Terapeutens rolle, når klienten kommer med sin historie

Sagsformulering

De studerende undervises i sagsformulering

Træning og feedback

De studerende træner tillært viden og får feedback af underviser

09:00 – 10:30 : 2. – 4. session i ACT
10:30 – 12:00 : At tage imod en historie
12:30 – 14:00 : Sagsformulering
14:00 – 15:30 : Træning og feedback

Dag 16

Autisme

Underviser: Mehdi

Autisme

De studerende undervises i Autisme spektrum forstyrrelser. de bagvedliggende psykologiske teorier om autisme, samt autismes historie, ætiologi og patogenese

Samtaler

De studerende får viden om reskaber, der kan anvendes i samtale og kommunikation med autistiske mennesker. de studerende får viden, de kan anvende i praksis i deres samarbejde med autiske klienter.

Spørgetid

De studerende får tid til at stille reflekterende spørgsmål ud i gruppen.

 

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 19

Depression

Underviser: Charlotta

Behandling af depression

De studerende undervises i behandling af depression ud fra ACT

Choice Point 2.0
Motivation
Defusion fra følelsen af håbløshed
Motivation

09:00 – 10:30 : Behandling af depression
10:30 – 12:00 : Choice point 2,0
12:30 – 14:00 : Motivation
14:00 – 15:30 : Værdier

Dag 20

Angst

Underviser: Charlotta

ACT’s syn på angstlidelser

De studerende får en gennemgang af angstbehandling.

Defusion fra bekymringer og katastrofetænkning

Udvidet bevidst nærvær.

Fra accept til egenomsorg / compassio

Øvelser, metaforer og træning

De studerende trænerangstbehandling.

 

09:00 – 10:30 :Angst og ACT
10:30 – 12:00 : Defusion fra bekymringer og katastofetænkning                                             12:30 – 14:00 : Fra accept til egenomsorg.
14:00 – 15:30 : Øvelser

Dag 21

Videofeedback

Underviser: Charlotta

Videofeedback:

De studerende afleverer en videolog på ca 7 min med en klient.

Den studerende sender desuden et supervisionsspørgmål, som der arbejdes med til undervisning.

Den studerende får feedback, samt udvikllingspunkter af underviser

 

09:00 – 10:30 : Videofeedback
10:30 – 12:00 : Videofeedback
12:30 – 14:00 : Videofeedback
14:00 – 15:30 : Videofeedback

Dag 22

Børn og Unge

Underviser: Charlotta

Børn og Unge

De studerende a

09:00 – 10:30 : Børn og Unge
10:30 – 12:00 : Børn og Unge
12:30 – 14:00 : Børn
14:00 – 15:30 : Børn

Dag 23

Børn og unge

Underviser: Charlotta

Børn og Unge

De studerende får introduktion i at indlede et forløb med børn og unge

Evaluering og sagsformulering

Sagsformulering introduktion til børn og unge

Modvillige klienter

Hvad stiller vi op med de børn og unge som ikke kommer af egen fri vilje, kan vi skabe en motivation?

Kreativ håbløshed / blød konfrontation

De studerende arbejder med begreberne og hvilke handlemuligheder vi har som terapeut.

09:00 – 10:30 : Børn og Unge forløb
10:30 – 12:00 : Evaluering og sagsformulering
12:30 – 14:00 : Modvillige klienter
14:00 – 15:30 : Kreativ håbløshed / blød konfrontation

Dag 24

Børn og Unge

Underviser: Charlotta

 • De 6 kerneprocessor med børn

 • Egen omsorg / Compassion for børn

 • Adfærdseksponeringer med børn

 • Motivation og villighed til forandring

09:00 – 10:30 : De 6 kerneprocessor med børn
10:30 – 12:00 : Motivation og villighed til forandring
12:30 – 14:00 : Adfærdseksponeringer med børn
14:00 – 15:30 : Egen omsorg / compassion for børn

2 undervisningsdage – 12 lektioner

Dag 25

Klinikvejledning

Online kl 8,00-17,00

Underviser: Dorte 

Klinikvejledning

Kursus i klinikvejledning er obligatorisk for dig, der er psykoterapeut eller psykoterapeut-studerende, skal RAB-registreres eller skal opfylde kravene for at kunne give momsfrie behandlinger.

 • Opstart af din praksis
 • Hel- eller deltidsselvstændig? (Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse)
 • Bibeskæftigelse i forbindelse med dagpenge
 • Fradrag for arbejde i virksomheden
 • Forretningsplan
 • Budget
 • Registrering af virksomhed
 • Momsregler og Lønsumsafgift
 • Skat for selvstændige
 • Regler og råd i forbindelse med regnskab/bogføring
 • A-kasse, dagpenge, sygdom, feriepenge m.v.
 • Hvorfor være medlem af en A-kasse
 • Hvis du bliver syg
 • Ferie, hvad så?
 • Barsel
 • Etiske regler
 • Underretningspligt
 • Sundhedsloven og regler for markedsføring
 • Overordnede regler for indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data – GDPR
 • KODA/Gramex
 • Diagnosekategorier

 

 

Dag 26

Opsamling, træning og feedback

Underviser: Charlotta

Feedback på egen stil

De studerende får udleveret cases som der udføres som rollespil og underviser giver feedback på de studerendes stil

Eksamenscase

De studerende får udleveret deres eksamenscase og har mulighed for at forberede sig.

09:00 – 10:30 : Feedback på egen stil
10:30 – 12:00 : Feedback på egen stil
12:30 – 14:00 : Eksamenscase
14:00 – 15:30 : Eksamenscase


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Datoer – Overbygning
Start august 2023

Dag 1,2,3

 • 23. - 25. August 2023

Dag 4,5,6

 • 20. - 22. September 2023

Dag 7,8,9

 • 1. - 3. November 2023

Dag 10,11,12

 • 6. - 8. December 2023

Dag 13,14,15

 • 17. - 19. Januar 2024

Dag 16,17,18

 • 6. - 8. Marts 2024

Dag 19,20,21

 • 3. - 5. April 2024

Dag 22,23,24

 • 1. - 3. Maj 2024

Dag 25,26

 • 13. - 14. Maj 2024

Eksamen

 • 29. Maj 2024

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Datoer – Overbygning
Start august 2024

Dag 1,2,3

 • 21. - 23. August 2024

Dag 4,5,6

 • 18. - 20. September 2024

Dag 7,8,9

 • 23. - 25. Oktober 2024

Dag 10,11,12

 • 04. - 06. December 2024

Dag 13,14,15

 • 08. - 10. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 03. - 05. Februar 2025

Dag 19,20,21

 • 05. - 07. Marts 2025

Dag 22,23,24

 • 02. - 04. April 2025

Eksamen

 • 25. April 2025