Psyko­terapeut kursus
& Uddannelse

Introduktion til
Den Metakognitive Metode

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af kurset

  • Indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode
  • Indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases
  • Kompetence i konkrete metakognitive redskaber, som kan bruges i praksis
  • Metakognitiv supervision ud fra egne klienter/borgere
  • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv StressCoach
  • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

Introduktion til den Metakognitive metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til metakognitiv terapi

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi.

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 – 10:30 : Introduktion
10:30 – 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 – 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 – 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til metakognitiv terapi

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Træning

De studerende øvelser.

09:00 – 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 – 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 – 14:00 : Træning med cases
14:00 – 15:30 : Træning med cases

Dag 3

Introduktion til metakognitiv terapi

Modul 1.1.3

Sagsformulering

De studerende går sammen i små grupper og får udleveret en case. de er skiftevis terapeut og klient og træner sagsformulering.

Træning af tillært viden

Dagen bruges på at træne og samle tillært viden op.

Træning af øvelser

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 – 10:30 : Sagsformulering
10:30 – 12:00 : Træning af øvelser
12:30 – 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 – 15:30 : Træning


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Pris

3 kursusdage
24 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning inkl. frokost

Kursusmateriale
Kursusbevis

6.200,-

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

August 2024

  • 14. - 16. August 2024

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

August 2024

  • 21. - 23. August 2024

Kurser til dit firma

Virksomheder

Vi afholder gerne kurset til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere der deltager.

Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på: