Kom i bedring nu

Metakognitiv Terapi

Vores terapi foregår som udgangspunkt i vores lokaler i Nyk. F. Men vi kan også tilbyde terapi online/pr telefon

Metakognitiv terapi er en redskabsbaseret behandlingsform.

Metakognitiv terapi er en psykologisk teori og behandlingsmetode udviklet af Dr. Adrian Wells, professor på University of Manchester. Metakognitiv terapi er en såkaldt trans-diagnostisk metode, det vil sige, den kan behandle de fleste psykiske lidelser på tværs af enkelte diagnosekriterier.
Det britiske sundhedssystem anbefaler metakognitiv terapi som behandlings metode til generaliseret angst.

I metakognitiv terapi arbejder man med, at nedbringe klienternes bekymringer og grublerier. Adrian Wells mener, at årsagen til psykisk mistrivsel såsom angst og depression er, at vi giver vores negative tanker for meget opmærksomhed. Han arbejder med begrebet kognitiv opmærksomhedssyndrom (CAS).

CAS er overdreven opmærksomhed på bekymringer og grublerier (indre fokus), antagelsen er, hvis du minimerer den overdrevne opmærksomhed på dette, vil man kunne afhjælpe psykisk mistrivsel, da CAS ifølge A. Wells hindrer mennesker i at være i psykisk trivsel.

Metakognitiv terapi lærer klienterne at nedbringe deres CAS, samtidig med, at de opnår en kontrol over deres opmærksomhed. Det vil sige, at mennesker med megen CAS (overdreven indre fokus, dvs. fokus på bekymringer – CAS) har en følelse af, at deres tanker er ukontrollerbare. De kan ikke kontrollere, hvor de vil rette deres opmærksomhed. I terapien vil klienterne få redskaber og øvelser til at få kontrol over deres opmærksomhed. Det vil sige, når deres bekymringer dukker op, kan de vælge at skifte deres opmærksomhed fra indre fokus (CAS) til ydre fokus (eks. naturen omkring dem, deres børn osv.), og når denne kontrol over opmærksomhed er lært, så mindskes klienternes CAS og de oplever at deres symptomer på angst, stress og depression minimeres eller helt forsvinder.

Som før nævnt, har Metakognitiv terapi har den grundopfattelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på bekymringer,tanker, frygt og negative følelser. Psykisk mistrivsel opstår, når vi bekymrer os for meget.
Metakognitiv terapi er en skånsom metode, da den tar udgangspunkt i nuet. Dvs du skal ikke sidde og fortælle om traumer, dårlige oplevelser i barndommen osv. dette er ikke nødvendigt i metakognitiv terapi. Psykisk trivsel opnås uden at man “graver” i fortiden.

Ved Metakognitiv terapi opnår man som regel en hurtig lindring og for mange er 8-10 sessioner nok, til at komme i trivsel igen.

Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
800,-

Klippekort med 5 klip
3.500,-

Parterapi

Pr. session (60 min.)
1000,-

Gruppeterapi

6 gange á 2 timer
3.900,-

Afbud:

Aflyser du tiden mere end 24 timer før session-start faktureres der ikke.

Aflyser du mindre end 24 timer før session-start eller udebliver fra din session faktureres fuld pris.

Stress

430.00 danskere oplever dagligt symptomer på stress.

Vi tilbyder redskabs baserede stress forløb, både i gruppe og individuelt.

Du vil allerede efter 1- 2 sessioner opleve en effekt.

Angst

400.000 lider af angst i Danmark. Især børn og unge er ramt og dette tal stiger. Angst er den største årsag til førtidspension.

Angst kan behandles med Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er skånsom, da vi ikke går ind i din fortid, men får redskaber til, hvordan du kan minimere din angst, når den opstår eller bekymringer om angsten kommer.

Depression

Føles hverdagen uoverskuelig, og har du svært ved at overskue ting, du førhen nærmest ikke tænkte over. Går du og bekymrer dig, eller grubler over din fortid? Metakognitiv terapi giver dig strategier og værktøjer til at kontrollere de mekanismer, der vedligeholder depression og depressive tilstande.

Børn & Unge

Blandt 11-15 årige, har 1 ud af 5, tre eller flere, tegn på daglig dårlig mental sundhed. De er kede af det, nervøse, svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor, er pressede af skolearbejdet (kilde:psykiatrifonden)

Vi tilbyder gruppeforløb og individuel terapi

Parterapi

Har du / I overvejet at investere i jeres forhold, også selvom I ikke er i krise?

Metakognitiv parterapi er meget lærerigt. I får en indsigt i, hvad der kan trigge jeres partner og jer selv i det daglige og hvordan I kan undgå dette, ved at lade triggeren passere.

Oplever I konflikter og ser det hele håbløst ud, så tøv ikke med at bestille en tid og lad en terapeut komme med indput til et mere bekymringsfrit forhold.

Stress

430.00 danskere oplever dagligt symptomer på stress.

Vi tilbyder redskabs baserede stress forløb, både i gruppe og individuelt.

Du vil allerede efter 1- 2 sessioner opleve en effekt.

Angst

400.000 lider af angst i Danmark. Især børn og unge er ramt og dette tal stiger. Angst er den største årsag til førtidspension.

Angst kan behandles med Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi er skånsom, da vi ikke går ind i din fortid, men får redskaber til, hvordan du kan minimere din angst, når den opstår eller bekymringer om angsten kommer.

Depression

Føles hverdagen uoverskuelig, og har du svært ved at overskue ting, du førhen nærmest ikke tænkte over. Går du og bekymrer dig, eller grubler over din fortid? Metakognitiv terapi giver dig strategier og værktøjer til at kontrollere de mekanismer, der vedligeholder depression og depressive tilstande.

Børn & Unge

Blandt 11-15 årige, har 1 ud af 5, tre eller flere, tegn på daglig dårlig mental sundhed. De er kede af det, nervøse, svært ved at falde i søvn, føler sig udenfor, er pressede af skolearbejdet (kilde:psykiatrifonden)

Vi tilbyder gruppeforløb og individuel terapi

Parterapi

Har du / I overvejet at investere i jeres forhold, også selvom I ikke er i krise?

Metakognitiv parterapi er meget lærerigt. I får en indsigt i, hvad der kan trigge jeres partner og jer selv i det daglige og hvordan I kan undgå dette, ved at lade triggeren passere.

Oplever I konflikter og ser det hele håbløst ud, så tøv ikke med at bestille en tid og lad en terapeut komme med indput til et mere bekymringsfrit forhold.