Psyko­terapeut kursus
& Uddannelse

Certificeret Metakognitiv Uddannelse

1-årig metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Muligheder for videreuddannelse:

De studerende har efter endt uddannelse mulighed for at fortsætte på år 2 psykoterapeutuddannelse, da denne metakognitive uddannelse svarer til år 1 på vores psykoterapeutuddannelse.

Uddannelsens formål

Uddannelsens formål, er at give de studerende en solid, evidensbaseret uddannelse, som gør dem i stand til at udføre metakognitiv behandling samt metakognitive coach- og stressforløb på en ansvarlig, effektiv og skånsom måde.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

ECTS Point

Uddannelsen til Certificeret Psykoterapeut  omfang er 2.250 timer hvilket betyder uddannelsen er normeret til 90 ECTS-point

Udbytte af kurset

 • Indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode
 • Indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases
 • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress
 • Indsigt i psykiske lidelser
 • Indsigt og udvikling af egen terapeutisk stil
 • Indsigt i personlighedsforstyrrelser
 • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual
 • Kompetence til at afholde samtaler i forhold til stress problematikker
 • Kompetence i metakognitiv coaching i forbindelse med stress.
 • undervisining, samt træning i metakognitive coaching.
 • undervisning samt træning i metakognitive coaching til børn og unge
 • Metakognitiv supervision af egne cases
 • Adgangsgivende til 4-årig psykoterapeutuddannelse

Uddannelses opbygning

Den 1-årige Metakognitive Udannelse er opdelt i 3 moduler.
Uddannelsen lever op til Dansk Psykoterapeutforenings kriterier for antal lektioner samt fordeling af disser.

Lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

Lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

Lektioner

Supervision

Lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

Lektioner

Introduktion til den Metakognitive metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til metakognitiv terapi

Underviser: Betina

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi.

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 – 10:30 : Symptomer på angst
10:30 – 12:00 : Metakognitiv behandling af angst
12:30 – 14:00 : Metakognitiv behandling af angst
14:00 – 15:30 : Træning med cases

Dag 2

Introduktion til Metakognitiv terapi

Underviser: Betina

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Træning

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 – 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 – 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 – 14:00 : Træning
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 3

Færdighedstræning

Underviser: Betina

Sagsformulering

De studerende går sammen i små grupper og får udleveret en case. de er skiftevis terapeut og klient og træner sagsformulering.

Træning af tillært viden

Dagen bruges på at træne og samle tillært viden op.

Træning af øvelser

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 – 10:30 : Sagsformulering
10:30 – 12:00 : Træning af øvelser
12:30 – 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 – 15:30 : Træning

Metakognitiv behandling af Stress

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Metakognitive sessioner

Underviser: Betina

Opbygning af Metakognitve sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne.

09:00 – 10:30 : Session 1
10:30 – 12:00 : Session 1
12:30 – 14:00 : Session 2
14:00 – 15:30 : Session 2

Dag 5

Metakognitve sessioner

Underviser: Betina

Metakognitive sessioner

De studerende undervises i Metakognitve sessioner 1-3. Underviser demonstrerer udvalgte dele af sessionerne.

09:00 – 10:30 : Session 3
10:30 – 12:00 : Session 3
12:30 – 14:00 : Case
14:00 – 15:30 : Case

Dag 6

Supervision / Træning

Modul 1.2.6

Supervision / Træning i session 4-6

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Denne dag arbejdes der med session 4-6

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 7

Videnskabelig anskuelse af stress

Underviser: Charlotta

Videnskabelig anskuelse af Stress Færdighedstræning

Hvad er stress? Definition, symptomer og behandling – både i forhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress.
Hvad sker der fysisk og psykisk i forhold til overbelastning og stress. Hvordan kan stress behandles og forebygges. Og hvordan håndterer en stressramt dagligdagen og evt. tilbagevenden til arbejdet.
Udover undervisning og fælles refleksion i plenum, vil de studerende træne deres færdigheder i stresscoaching. Der arbejdes sammen i mindre grupper.
For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil.

09:00 – 10:30 : Videnskabelig anskuelse af stress
10:30 – 12:00 : Videnskabelig anskuelse af stress
12:30 – 14:00 : Videnskabelig anskuelse af stress
14:00 – 15:30 : Videnskabelig anskuelse af stress

Dag 8

Færdighedstræning i Metakognitive øvelser

Underviser: Charlotta

Færdighedstræning

Denne dag, træner de studerende deres færdigheder i metakognitive øvelser og får feedback på deres stil, brug af sokratisk dialog.

Træning

De studerende træner den professionelle samtale, at være relevant metodisk stringent, transparent og etisk velfunderet i det terapeutiske rum

09:00 – 10:30 : Metakognitiv træning
10:30 – 12:00 : Metakognitiv træning
12:30 – 14:00 : Metakognitiv træning
14:00 – 15:30 : Metakognitiv træning

Dag 9

Supervisionstræning Cases

Underviser: Charlotta

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 10

Stress og komorbiditet

Underviser: Vivi

Reaktionsmønstre på stress

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

De studerende får en kort gennemgang af Generaliseret angst, og depression. hvordan hænger disse lidelser sammen med stress.

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Udfordringer og begrænsninger

Hvilke udfordringer og begrænsninger kan vi have som coaches i forhold til klienter og deres udfordringer

09:00 – 10:30 : Reaktionsmønstre på stress
10:30 – 12:00 : Komorbide lidelser
12:30 – 14:00 : Udfordringer og begrænsninger
14:00 – 15:30 : Muligheder med MCT

Dag 11

Stressforløb / Eksamenstræning

Underviser: Betina

Stressforløb

De studerende skal arbejde med et stressforløb udfra den viden de har opnået gennem uddannelsen

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 – 10:30 : Stressforløb. Plenum
10:30 – 12:00 : Stressforløb
12:30 – 14:00 : Stressforløb
14:00 – 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificering

Modul 1.2.9

Certificering

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. Certificeringen foregår således:

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært indtil nu på uddannelsen. certificering vil foregå således at underviser og censor er tilstede med de studerende gennem hele dagen. Certificeringen foregår således:

Der arbejdes i studie grupper.
Grupperne får udleveret en case og ud fra denne, arbejder grupperne med at lave et stressforløb og hermed demonstrere tillært viden.

 

De studerende får løbende feedback og certificering af underviser og censor.

 

 

09:00 – 09:9:30 : udlevering af Case
09:30 – 12:00 : studiegruppearbejde med Case
13:00 – 14:45: arbejde med Case og feedback
14:45 – 15:30 : Certificering

Metakognitiv Terapi

12 undervisningsdage – 96 lektioner

Modul 1.3

Dag 13

Angst

Underviser: Vivi

Generaliseret angst

Definition og diagnosticering af generaliseret angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af generaliseret angst, samt den metakognitive metode for behandling af generaliseret angst.

Sagformulering

Forståelse for det metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag generalisteret angst. Det kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

De studerende bliver undervist i den Metakognitive sagsformulering for angst, klientens CAS og Metakognitive overbevisninger, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til generaliseret angst.

Der vil være livedemonstration af sagsformulering.

Træning

De studerende træner metakognitiv sagsformulering til angst.

09:00 – 10:30 : Generaliseret angst
10:30 – 12:00 : Generaliseret angst
12:30 – 14:00 : Sagsformulering
14:00 – 15:30 : Færdighedstræning

Dag 14

Depression

Underviser: Vivi

Depression

Definition og diagnosticering af depression. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af depression samt den metakognitive metode for behandling af depression.

Sagsformulering

Forståelse for den metakognitive syn på de kognitive processer som ligger bag depression. Det Kognitive opmærksomheds syndrom / Cognitive Attentional Syndrome (CAS)

Der undervises i Sagsformulering til depression, klientens CAS, metakognitioner, tankefusioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til depression. Der vil være livedemonstration af sagsformulering.

Træning

De studerende træner metakognitiv Sagsformulering til depression.

09:00 – 10:30 : Depression
10:30 – 12:00 : Depression
12:30 – 14:00 : Sagsformulering
14:00 – 15:30 : Færdighedstræning

Dag 15

Supervisions træning

Underviser: Betina

Supervisions træning

Studiegrupper fremlægger et supervisions trænings emne i plenum.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

Studiegruppe Supervision

De studerende får udleveret supervisions spørgsmål fra studiegrupper og arbejder med disse i grupper, herefter plenum.

Træning

De studerende træner de fremlagte emner / spørgsmål.

09:00 – 10:30 Supervisions træning
10:30 – 12:00 : Supervisions træning
12:30 – 14:00 : Supervisions træning
14:00 – 15:30 : Supervisions træning

Dag 16

Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.

Underviser: Betina

Symptomer på angst

Hvad er symptomerne på angst hos børn og unge? Hvilke angstlidelser er ofte forekommende? Forskellen på terapi med børn, unge og voksne. Hvad skal vi være opmærksomme på.? Hvornår er et barn på metakognitivt niveau.

Behandling af generaliseret angst med Metakognitiv terapi – Grupper

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb. session 1-3 , hvad kan de indeholde og hvilke øvelser kan man med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Træning

De studerende træner metakognitive børn og unge samtaler ud fra cases.

09:00 – 10:30 : Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.
10:30 – 12:00 : Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.
12:30 – 14:00 : Træning
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 17

Metakognitiv behandling af GAD hos børn og unge.

Underviser: Betina

Behandling af generaliseret angst med Metakognitiv terapi – Grupper

Der undervises i Metakognitivt behandlingsforløb. session 4-6 , hvad kan de indeholde og hvilke øvelser kan man med fordel anvende til børn og unge med angstprægede symptomer.

Familien

Der arbejdes med familiens rolle, når ens barn / ung har angst.

Træning

De studerende træner metakognitive børn og unge samtaler ud fra cases.

09:00 – 10:30 : Behandling af GAD
10:30 – 12:00 : Behandling af GAD
12:30 – 14:00 : Familien
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 18

Autisme

Underviser: 

Autisme

De studerende undervises i Autisme spektrum forstyrrelser. de bagvedliggende psykologiske teorier om autisme, samt autismes historie, ætiologi og patogenese

Samtaler

De studerende får viden om reskaber, der kan anvendes i samtale og kommunikation med autistiske mennesker. de studerende får viden, de kan anvende i praksis i deres samarbejde med autiske klienter.

Spørgetid

De studerende får tid til at stille reflekterende spørgsmål ud i gruppen.

09:00 – 10:30 : Autisme
10:30 – 12:00 : Autisme
12:30 – 14:00 : MCT og Autisme
14:00 – 15:30 : MCT og Autisme

Dag 19

Social Angst

Underviser: Betina

Social Angst

Definition og diagnosticering af Social angst. Fokus vil dog være på den metakognitive forståelse af udvikling og vedligeholdelse af Social angst samt den metakognitive metode for behandling af Social Angst.

Sagsformulering

Der undervises i Sagsformulering til Social Angst, klientens CAS, metakognitioner, samt specifikke metakognitive øvelser og metaforer i forhold til Social Angst.

09:00 – 10:30 : Social Angst
10:30 – 12:00 : Social Angst
12:30 – 14:00 : Social Angst
14:00 – 15:30 : Social Angst

Dag 20

Træning i Metakognitiv Terapi

Underviser: Betina

Metakognitiv træningsdag

De studerende skal træne 4 sessioner i grupper

 

09:00 – 10:30 : Træningsdag
10:30 – 12:00 : Træningsdag
12:30 – 14:00 : Træningsdag
14:00 – 15:30 : Træningsdag

Dag 21

Supervision

Underviser: Betina

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 22

Parterapi

Underviser: Vivi

Parterapi

De studerende får undervisning i, hvordan vi arbejder med Metakognitiv parterapi 1. session Vi taler om hvilke opmærksomhedspunkter terapeuten skal have, når det drejer sig om par.

Kommunikation

Vi taler om

Kommunikation

Konflikthåndtering

Parterapeutens rolle, overvejelser, opmærksomhed

Tilbagefaldsforebyggelse

Træning

De studerende træner med egne erfaringer i forhold til parforhold

09:00 – 10:30 : Parterapi / terapeutiske redskaber
10:30 – 12:00 : Parterapi
12:30 – 14:00 : Parterapi / træning
14:00 – 15:30 : Parterapi /træning

Dag 23

Opfølgning Parterapi

Underviser: Vivi

Parterapi

De studerende har mulighed for supervision med egne cases.

De studerende har desuden mulighed for egenterapi i forhold til parterapi

09:00 – 10:30 : Supervision Parterapi
10:30 – 12:00 : Supervision Parterapi
12:30 – 14:00 : Supervision Parterapi
14:00 – 15:30 : Supervision Parterapi

Dag 24

Eksamenstræning

Underviser: Betina

Eksamenstræning / Spørgetid

vi starter formiddagen med spørgetid fra studiegrupper og opsamling på året der er gået.

Udlevering af eksamenscase

De studerende får udleveret deres eksamenscase og arbejder gruppevis med denne.

09:00 – 10:30 : Opsamling af tillært viden
10:30 – 12:00 : Opsamling af tillært viden
12:30 – 14:00 : Eksamensopgave
14:00 – 15:30 : Eksamensopgave

Litteratur

Litteraturliste fremgår på de studerendes intranet

Pris

24 kursusdage
208 lektioner
21 lektioner tilrettelagt studiegruppe

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF

Fuld forplejning inkl. Frokost
Eksamen inkl. Certificering

 

45.000,-

Bruttolønsordning

Du kan spare en del af uddannelsen ved at arrangere en bruttolønsordning med din arbejdsgiver, så denne lægger ud for uddannelsen og du derefter afbetaler hver måned over mindst 12 måneder, med en del af din løn før skat. På den måde skal du ikke først trække din løn ud, betale skat og derefter betale uddannelsen, men sparer din trækprocent. Spørg din leder om din arbejdsplads tilbyder denne mulighed.

Er du kommunalt ansat?

Er du kommunalt ansat kan du ansøge Den Kommunale Kompetencefond om op til 25.000, – kr. pr. år. til dækning af kursusafgiften. Spørg din leder!

Tid & Sted

År 1 – Start august 2024

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1,2,3

 • 14. - 16. August 2024

Dag 4,5,6

 • 25. - 27. September 2024

Dag 7,8,9

 • 30. - 1. November 2024

Dag 10,11,12

 • 27. - 29. November 2024

Dag 13,14,15

 • 15. - 17. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 24. - 26. Februar 2025

Dag 19,20,21

 • 12. - 14. Marts 2025

Dag 22,23,24

 • 9. - 11. April 2025

Eksamen

 • 25. April 2025

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

 • 21. - 23. August 2024

Dag 4,5,6

 • 18. - 20. September 2024

Dag 7,8,9

 • 23. - 25. Oktober 2024

Dag 10,11,12

 • 20. - 22. November 2024

Dag 13,14,15

 • 7. - 9. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 28. - 30. Januar 2025

Dag 19,20,21

 • 5. - 7. Marts 2025

Dag 22,23,24

 • 2. - 4. April 2025

Eksamen

 • 23. April 2025

Kurser til dit firma

Virksomheder

Vi afholder gerne kurset til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere der deltager.

Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på: