Metakognitiv terapi

Depression

Det anslås at omkring 400.000 danskere lider af angst (psykiatrifonden 2017)

Angst kommer i forskellige former ( fobier – socialfobi, panikangst, OCD, PTSD) i følge Metakognitiv terapi, udspringer angsten af overdreven indre fokus, dvs for megen tid og opmærksomhed på bekymringer, grublerier, negative tanker.

Alle mennesker har negative tanker og grublerier, det er helt normalt. Men hvis disse tanker og grublerier “overtager” så vi begynder, at beskæftige os overdrevent med disse, så blir det usundt for os. Bekymringerne og de negative tanker, tar magten over os.

Hvis du lider af depression, vil du i metakognitiv terapi lære, hvordan du gir dine bekymringer mindre opmærksomhed. Du vil få nogle værktøjer til, hvordan du retter dit fokus væk fra de negative tanker / bekymringer. På den måde vil du opnå en bedring og mærke, at depressionen vil slippe sit greb i dig.

Har jeg en depression?

 • 5føler du dig trist / nedtrykt uden altid at vide årsag?
 • 5Har du svært ved at overskue din dagligdag?
 • 5føler du, at du ikke slå til?
 • 5Føler du dig som en dårlig forælder uden overskud?
 • 5Siger du indimellem nej til sociale sammenkomster?
 • 5Kredser dine tanker om “Hvad nu hvis… / hvorfor…?
 • 5Skanner du sig selv, for at mærke efter, hvordan du har det?

depression behandling

Den Metakognitive Metode

Metakognitiv terapi mod depression er særdeles effektiv.

Som depressiv kan du have følelser som:

 • ligegyldighed.
 • tomhed.
 • værdiløs,(selvmordstanker)
 • svaghed.
 • skyldfølelser.

Som depressiv kan du have disse tanker og følelser, det meste af din vågne tid, og tankerne vil køre i ring. Når disse tanker fylder det meste af din vågne tid, så vil det udover dig selv, også påvirke familie, job og sociale sammenhæng.

Metakognitiv depressionsbehandling:

Her vil terapeuten i samarbejde med dig arbejde med at du får kontrol over din opmærksomhed. dvs du lærer at tage kontrollen tilbage over hvor meget tid, du bruger på bekymringer og grublerier.

Når du lærer at få kontrollen tilbage og andre brugbare redskaber, så vil depressionen aftage og du vil få overskuddet tilbage.

Priser
Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
800,-

Klippekort med 5 klip
3.500,-

Parterapi

Pr. session (60 min.)
1000,-
Gruppeterapi

6 gange á 2 timer
2.800,-

Den Metakognitive Metode

Individuel Terapi

I Metakognitiv terapi taler vi meget om tanketoget, der kører i ring inde i vores hoved med vogne fulde af bekymringer og grublerier.

er du depressiv,eller har depressive symptomer, vil du ofte føle, at du sidder på tanketoget nærmest hele dagen og grubler / bekymrer dig men, at det ikke rigtig køre nogen vegne.

I terapien vil du lære, hvordan du kan stige af toget og rette din opmærksomhed ud i livet.

Hvis du er depressiv eller har depressive tendenser vil din hverdag ofte være fyldt op med tanker og en følelse af afmagt og håbløshed.

Metakognitiv terapi kan med små hjemmeopgaver og terapi lære dig at få kontrollen tilbage og se ud i livet.

Den Metakognitive Metode

Gruppeforløb

Gruppeforløb vinder mere og mere frem. af flere forskellige årsager:

Vi har maks 8 deltagere (andre gruppeforløb har op til 12 deltagere)
Det er langt billigere end individuel terapi.
Gruppeforløb er ikke som ordinær gruppeterapi, da man her I metakognitive grupper ikke “vender vrangen ud” på sig selv.
Gruppeforløb kan ses som et kursus i metoder og redskaber til, hvordan du kan få kontrollen over din opmærksomhed og derigennem minimere dine bekymringer.
Vi beskæftiger os ikke med indholdet af dine tanker, men om hvor lang tid du bruger på bekymringer og grublerier, og hvordan du kan opnå kontrol over disse.
Det er en skånsom terapiform, da du ikke skal åbne op om dine problemer / traumer i gruppen, samt du ikke skal forholde dig til de andre deltageres problemer.