Metakognitiv terapi

Angst

Det anslås at omkring 400.000 danskere lider af angst (psykiatrifonden 2017)

Angst kommer i forskellige former ( fobier – socialfobi, panikangst, OCD, PTSD) i følge Metakognitiv terapi, udspringer angsten af overdreven indre fokus, dvs for megen tid og opmærksomhed på bekymringer, grublerier, negative tanker.

Alle mennesker har negative tanker og grublerier, det er helt normalt. Men hvis disse tanker og grublerier “overtager” så vi begynder, at beskæftige os overdrevent med disse, så blir det usundt for os. Bekymringerne og de negative tanker, tar magten over os.

Hvis du lider af angst, vil du i metakognitiv terapi lære, hvordan du gir dine bekymringer mindre opmærksomhed. Du vil få nogle værktøjer til, hvordan du retter dit fokus væk fra de negative tanker / bekymringer. På den måde vil du opnå en bedring og mærke, at angsten vil slippe sit greb i dig.

Har jeg angst?

  • 5Er du ofte ubegrundet angst, nervøs eller usikker i hverdagen?
  • 5 Får du hjertebanken, panikanfald?
  • 5Er du nogle gange bange eller angstfuld uden at vide hvorfor?
  • 5Siger du indimellem nej til sociale sammenkomster?
  • 5Kredser dine tanker om “Hvad nu hvis….?”
  • 5Skanner du sig selv, for at mærke efter, hvordan du har det?

Angst behandling

Den Metakognitive Metode

Den Metakognitive tilgang er yderst effektiv, hvis du er plaget af angst.

Du vil lære ikke at svare tlf, der ringer med angste tanker, hver gang den ringer. du vil lære at få kontrollen over din angst. det vil sige at “bare” fordi din tlf ringer med angste tanker, kan du godt lade de ringe, du har kontrol over om du vil svare den, når den ringer.

I følge Metakognitiv terapi er angst en overfokusering på bekymringer om hvad nu hvis… og en nærmest konstant tjekken på, hvordan har jeg det: mit hjerte banker, jeg ryster osv. osv.

hvis du kunne lære ikke at reagere hver gang du føler angst eller får en angst tanke, hvordan tror du så du ville have det?

hvis du har angst, så skulle du tage at give metakognitiv terapi eller gruppe forløb en chance og se, hvordan det kan være med til at lette dine symptomer, så du får overskuddet tilbage i din hverdag uden at være hæmmet af angst.

Ved Metakognitiv terapi opnår man som regel en hurtig lindring og for mange er 8-10 sessioner nok, til at komme i trivsel igen.

Priser
Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
800,-

Klippekort med 5 klip
3.500,-

Parterapi

Pr. session (60 min.)
1000,-
Gruppeterapi

6 gange á 2 timer
2.800,-

Den Metakognitive Metode

Individuel Terapi

Du lærer ikke at være bange for angsten.

Metakognitiv terapi er en terapiform, som er redskabsbaseret og med små hjemmeopgaver, såsom at øve sig på at udskyde bekymringer, komme i ydre fokus.

Terapiformen er skånsom, da vi taler som meget om indholdet af dine tanker, men mere om hvad kan du gøre for at genvinde din kontrol over bekymringer. et typiske forløb varer fra 4 – 10 sessioner,

ANGST behandling: angst kan behandles relativt hurtigt. den metakognitive tilgang ser anderledes på behandling end eks kognitiv terapi. For at du kan minimere din angst, skal du lære med redskaber vi gir dig, hvordan du kan minimere dine bekymringer om angst. Når du bliver i stand til det, så vil dit angstniveau falde.

Den Metakognitive Metode

Gruppeforløb

Gruppeforløb vinder mere og mere frem. af flere forskellige årsager:

Vi har maks 8 deltagere (andre gruppeforløb har op til 12 deltagere)
Det er langt billigere end individuel terapi

Gruppeforløb er ikke som ordinær gruppeterapi, da man her I metakognitive grupper ikke “vender vrangen ud” på sig selv.

Gruppeforløb kan ses som et kursus i metoder og redskaber til, hvordan du kan få kontrollen over din opmærksomhed og derigennem minimere dine bekymringer. Vi beskæftiger os ikke med indholdet af dine tanker, men om hvor lang tid du bruger på bekymringer og grublerier, og hvordan du kan opnå kontrol over disse
Det er en skånsom terapiform, da du ikke skal åbne op om dine problemer / traumer i gruppen, samt du ikke skal forholde dig til de andre deltageres problemer