Psyko­terapeut kursus
& Uddannelse

Børn og Unge Coach uddannelse

4 mdr metakognitiv uddannelse.

Niveau 1

Få en helt ny uddannelse til at behandle børn og unge ud fra den mest omtalte og effektive metode indenfor den 3. bølge af kognitive metoder, MCT – Metakognitiv terapi

Dette kursus henvender sig til alle som arbejder med børn og unge i kommunal regi eller på anden vis f.eks. i privat praksis.

Metakognitive samtaler er uhyre effektive og enkle for børn og unge at bruge i sin dagligdag. De lærer hurtigt via små øvelser at mestre sine uhensigtsmæssige strategier og udvikle nye og mere effektive måder at håndtere sine udfordringer på. Her får du som studerende en forståelse for hvordan disse samtaler kan afholdes og hvordan øvelserne kan bruges hensigtsmæssigt og effektivt i arbejdet med børn og unge.

Alt undervisningsmateriale er målrettet børn og unge.

Hvis du allerede har taget vores introduktion til den Metakognitive metode , kan du få merit for de 3 dages intro.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en nye psykologiske metoder med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme i arbejdet med børn og unge

Udbytte af uddannelsen

 • Introduktion til den Metakognitve metode
 • Indblik i angstlidelser hos børn og unge
 • Kompetence til at afholde metakognitive coachende samtaler
 • Kompetencer til at afholde Metakognitive samtaler med børn og unge
 • Kompetencer i konkrete metakognitive redskaber som kan bruges i coachende samtaler med børn og unge
 • Indblik i præstationsangst / Eksamensangst hos unge
 • Forældres rolle i behandling af børn og unge
 • Færdighedstræning / supervision

Program

Den 4 mdr børn og unge uddannelse er opdelt i 4 moduler.

Introduktion til Metakognitiv terapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Metakognitiv terapi

Modul 1.1.1

Intro til tilblivelsen af Meta

Hvad er Metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan
opstår psykisk mistrivsel. Målet med Metakognitiv terapi.

Sagsformulering

De studerende undervises i den metakognitive model, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker,
hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt træning i egen problemstilling.

09:00 – 10:30 : Indføring i teorien
10:30 – 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 – 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 – 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til detached mindfulness og metakognitioner

Modul 1.1.2

DM – Detached Mindfulness en metode til at nedbringe CAS

De studerende introduceres til DM, en metode til at nedbringe CAS.

Gennemgang af øvelser live

Underviser demonstrerer DM øvelser.

Træning af øvelser

De studerende deles i grupper og træner DM øvelser, hvor de skiftevis er Terapeut og klient.

09:00 – 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 – 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 – 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 – 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til ATT

Modul 1.1.3

ATT – attention Training Technique, opmærksomhedstræning

De studerende introduceres til ATT, opmærksomhedstræning en teknik til at opnå kontrol over opmærksomheden.

Gennemgang af øvelser Live og træning

Underviser demonstrerer ATT øvelser og de studerende træner dem efterfølgende.

Opsamling på sagsformulering

Underviser viser sagsformulering live og de studerende træner efterfølgende på en ungecase.

Fokusområder til næste undervisningsmodul

 

09:00 – 10:30 : Sagsformulering
10:30 – 12:00 : Træning af øvelser
12:30 – 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 – 15:30 : Træning

Metakognitive behandling
til børn og unge med angst

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Metakognitive samtalers opbygning

Modul 1.2.1

Vi arbejder med opbygning af Metakognitive samtaler

Der undervises i opbygning af session 1 og 2.

Livedemonstration af sessioner

Underviser demonstrerer hele eller dele af sessioner.

Øvelse i at gennemføre session 1 og 2

De studerende får en case som de skal træne session 1 og 2.

09:00 – 10:30 : Metakognitive samtaler
10:30 – 12:00 : Metakognitive samtaler
12:30 – 14:00 : Metakognitive samtaler
14:00 – 15:30 : Metakognitive samtaler

Dag 5

Metakognitive samtalers opbygning

Modul 1.2.2

Vi arbejder med opbygning af Metakognitive samtaler.

Der undervises i opbygning af session 3 og 4.

Livedemonstration af session 3-4

Underviser demonstrerer hele eller dele af sessioner.

Øvelser i session 3-4

De studerende får en case som de træner som hhv. terapeut og klient.

09:00 – 10:30 : Metakognitive samtaler
10:30 – 12:00 : Metakognitive samtaler
12:30 – 14:00 : Metakognitive samtaler
14:00 – 15:30 : Metakognitive samtaler

Dag 6

Metakognitive samtalers opbygning

Modul 1.1.3

Vi arbejder med opbygning af Metakognitive samtaler

Der undervises i opbygning af session 5 og 6.

Livedemonstration af session 5-6

Underviser demonstrerer hele eller dele af sessioner.

Øvelser i session 5-6

De studerende får en case som de træner som hhv. terapeut og klient.

Fokusområder til næste undervisning.

Der aftales hvilke fokuspunkter de studerende skal have i deres arbejde til næste undervisning.

09:00 – 10:30 : Metakognitive samtaler
10:30 – 12:00 : Metakognitive samtaler
12:30 – 14:00 : Metakognitive samtaler
14:00 – 15:30 : Metakognitive samtaler

Social angst og færdighedstræning

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1.1

Dag 7

Opsamling på færdighedstræning

Modul 1.1.1

Vi samler op på de første 6 dage

Vi repeterer, DM-ATT-sagsformulering

Vi træner med jeres medbragte cases – Supervision

Vi arbejder med de medbragte Cases og implementerer Meta. Hvilke øvelser kan bruges i jeres Cases?

 

09:00 – 10:30 : Vi samler op
10:30 – 12:00 : Vi samler op
12:30 – 14:00 : Færdighedstræning
14:00 – 15:30 : Færdighedstræning

Dag 8

Forældres rolle i børn og unges mistrivsel

Modul 1.1.2

Social angst/ præstations angst hos unge

Mange unge udviser symptomer på social angst. Hvordan ser den metakognitive metode på dette begreb og hvordan kan vi hjælpe unge med symptomer på Social angst med Metakognitive samtaler.

Eksamensangst

Mange unge er belastet af præstations angst / eksamensangst. De studerende undervises i, hvordan den metakognitive metode kan arbejde med denne problematik.

09:00 – 10:30 : Forældrerollen
10:30 – 12:00 : Forældrerollen
12:30 – 14:00 : Forældrerollen
14:00 – 15:30 : Forældrerollen

Dag 9

Social Angst / Eksamens angst

Modul 1.1.3

Social angst/ eksamens angst hos unge

Mange børn og unge udviser symptomer på social angst. Hvordan ser den metakognitive metode på dette begreb og hvordan kan vi behandle børn og unge med symptomer på Social angst med Metakognitive samtaler.

Eksamensangst

Mange unge er belastet af præstations angst / eksamensangst. De studerende undervises i, hvordan den metakognitive metode kan arbejde med denne problematik.

09:00 – 10:30 : Social Angst
10:30 – 12:00 : Social Angst
12:30 – 14:00 : Eksamensangst
14:00 – 15:30 : Eksamensangst

Forældre og metakognitive samtaler

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 10

Færdighedstræning

Modul 1.1.1

Metakognitiv Færdighedstræning

Vi træner cases og de studerendes udfordringer indenfor den Metakognitive metode

 

09:00 – 10:30 : Færdighedstræning
10:30 – 12:00 : Færdighedstræning
12:30 – 14:00 : Færdighedstræning
14:00 – 15:30 : Færdighedstræning

Dag 11

Metakognitive samtaler/ Videofeedback

Modul 1.1.2

Metakognitive samtaler / videofeedback supervision

Vi arbejder med jeres fremsendte videologs.
I arbejdet har vi en anerkende tilgang og har fokus på sokratisk dialog samt en metakognitiv tilgang.

 

09:00 – 10:30 : Videofeedback
10:30 – 12:00 : Videofeedback
12:30 – 14:00 : Videofeedback
14:00 – 15:30 : Videofeedback

Dag 12

Certificerng som metakognitiv ungecoach

Modul 1.1.3

Certificering

De studerende får udleveret en Case som de skal arbejde med i løbet af dagen, samt spørgsmål dertil.

09:00 – 10:30 : Certificering
10:30 – 12:00 : Certificering
12:30 – 15:00 : Certificering
15:00 – 15:30 : Certificering


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Litteraturliste fremgår på de studerendes intranet

Pris

12 kursusdage
96 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning i løbet af dagen.

Derudover  får du disse materialer:
Den Metakognitive Guide.

Metakognitive huskekort

Blok med sagsformulering

Certificering

24.500,-

Tid & sted

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

 • 21. - 23. August 2024

Dag 4,5,6

 • 11. - 13. September 2024

Dag 7,8,9

 • 30 Oktober. - 01. November 2024

Dag 10,11,12

 • 20. - 22. November 2024

Kurser til dit firma

Virksomheder

Vi afholder gerne kurset til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere der deltager.

Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på: