Metakognitiv terapi

Stress

Verdens­sundheds­organisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Et kort overblik over stress tilstanden i Danmark viser kun toppen af isbjerget.

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer.
430.000 danskere, svarende til 10-12 %, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
I 2010 angav ca. 12 % af danskerne over 15 år, at de var meget nervøse eller stressede. Det svarer til ca. 500.000 personer
250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress

Metakognitiv terapi vender vores forståelse af stress på hovedet. Den siger at det ikke kun er mængden af arbejde/ ydre forhold som gør at vi udvikler stress.

Det er vores bekymringer / grublerier omkring stress, der gør at vi får stress

Hvor højt tror du dit stressniveau ville være, hvis du ikke bekymrede dig om stress / om du er stresset?

Du lærer i vores forløb, hvordan du kan få dit stressniveau til at dale med simple teknikker

Har jeg Stress?

  • 5Melder du fra til sociale arrangementer grundet manglende tid?
  • 5Har du en eller flere af disse symptomer: Hovedpine, hjertebanken, svedeture, svimmelhed, diarre, appetitløshed, nedsat sexlyst, rysten på hænderne?
  • 5Er du nogle gange bange eller angstfuld uden at vide hvorfor?
  • 5Føler du dig ofte træt?
  • 5Har du hukommelsesbesvær?
  • 5Nedsat tålmodighed?
  • 5Føler du dig depressiv?
  • 5Lider du af søvnproblemer?
  • 5Bruger du alkohol, sukker, stoffer, nikotin eller sovepiller, for at kunne fungere i hverdagen?

stress behandling

Den Metakognitive Metode

Den Metakognitive metode, har et anderledes syn på stress end den generelle opfattelse i Damark.

Vi hører ofte om, at stress er når vi er “fyldt op” vi kan ikke klare mere. Bægeret er fyldt. Den Metakognitive teori ser sindet som en si og ikke som et bæger der fyldes op. dvs vores sind kan regulere sig selv, det siver stille og roligt igennem sien. Vores sind regulerer sig, hvis vi lader det være, dvs at vores sind skal ikke forstyrres med bekymringer og grublerier.

Metakognitiv terapi , siger at stress grundlægges af en overdreven tænkning , bekymringer og grublerier. og en overfokusering på vores krops signaler.

Stressbehandling med Metakognitiv terapi, er øvelsesbaseret, hvor du lærer, hvordan du tar kontrollen over din opmærksomhed. dvs hvor meget tid du bruger på at bekymre dig i løbet af en dag.

Når du tar kontrollen tilbage, vil du opleve at dit stressniveau falder.

Priser
Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
800,-

Klippekort med 5 klip
3.500,-

Parterapi

Pr. session (60 min.)
1000,-
Gruppeterapi

6 gange á 2 timer
2.800,-

Den Metakognitive Metode

Individuel Terapi

Metakognitiv terapi er en terapiform, som er redskabsbaseret og med små hjemmeopgaver, såsom at øve sig på at udskyde bekymringer, komme i ydre fokus.

Terapiformen er skånsom, da vi ikke taler så meget om indholdet af dine tanker, men mere om hvad kan du gøre for at genvinde din kontrol over bekymringer. Et typisk forløb varer mellem 4 – 10 sessioner,

STRESS behandling:

Forløbet starter med en snak om hvad stress er. Herefter går vi igang med at lære, hvad er årsagen til stress, og så lærer du nogle redskaber, som kan hjælpe med at nedbringe dit stress niveau. Ligesom alt andet nyt du vil lære, så kræver forløbet, at du øver dig på øvelser derhjemme. de er ikke krævende, men en vigtig del af behandlingen.

Du vil opleve en bedring efter få sessioner.

Den Metakognitive Metode

Gruppeforløb

Gruppeforløb vinder mere og mere frem. af flere forskellige årsager:

Vi har maks 8 deltagere
(andre gruppeforløb har op til 12 deltagere)

Det er langt billigere end individuel terapi
Gruppeforløb er ikke som ordinær gruppeterapi, da man her I metakognitive grupper ikke “vender vrangen ud” på sig selv.

Stress behandling gruppe:

Gruppeforløb kan ses som et kursus i metoder og redskaber til, hvordan du kan få kontrollen over din opmærksomhed og derigennem minimere dine bekymringer. Vi beskæftiger os ikke med indholdet af dine tanker, men om hvor lang tid du bruger på bekymringer og grublerier, og hvordan du kan opnå kontrol over disse
Det er en skånsom terapiform, da du ikke skal åbne op om dine problemer / traumer i gruppen, samt du ikke skal forholde dig til de andre deltageres problemer

Priser
Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
700,-

Klippekort med 5 klip
3.000,-
Parterapi

Pr. session (60 min.)
900,-
Gruppeterapi

6 gange á 2 timer
2.800,-