Metakognitiv terapi

Parterapi

15.000 par af forskelligt køn bliver i gennemsnit skilt om året i Danmark.

Er I måske et par, hvor dette emne er / har været oppe og vende. Er I et par, som oplever at kommunikationen i forholdet kan være svær.

Er I nysgerrige på, hvordan I kan styrke og bevare jeres forhold.

I metakognitiv parterapi vil I lære, hvordan I gir jeres bekymringer mindre opmærksomhed. I vil få værktøjer til, hvordan I retter dit fokus væk fra de negative tanker / bekymringer.

I vil også lære at tanker / irritation som fylder meget, nu med få redskaber forsvinder eller blir minimeret, og I nu kan holde fokus på kærligheden.

Har jeg en depression?

 • 5Styrker jeres parforhold
 • 5I lærer at håndtere små og store problematikker / kriser
 • 5lære mere om, hvad jeres partner kan blive trigget af
 • 5lære at minimere jeres bekymringer og negative tanker og i stedet leve mere
 • 5I kan lære at være på forkant med irritationer og konflikter
 • 5Se det som en undervisning i at minimere bekymringer og negative tankerter
 • 5 Terapiformen er skånsom. Man sidder ikke og anklager eller taler om hinandens fejl

Parterapi

Den Metakognitive Metode

I føler måske, at i misforstår hinanden hele tiden, hvilket ender i skænderier eller I slet ikke kommunikere sammen mere. Det kan være I hver går med jeres bekymringer og grublerier over, hvordan jeres parforhold kan reddes, eller om der overhovedet er noget at bygge videre på.

 • Har tårnhøje forventninger til kvalitetstid, men oplever den ender i diskussioner og skuffelser.?
 • Skændes I tit eller endnu værre, aldrig?
 • Ønsker du, at din partner skal være noget andet end sig selv?
 • Kender du eller din partner tanken; hvis du bare gjorde sådanne her, så ville vi være lykkelige.?
 • Er intimitet blevet en “handels”,- eller mangelvarer imellem jer.?

I parterapi vil i arbejde med alle disse bekymringer og grublerier og hvordan I kan komme til at skrue ned for dem, og dermed få mere fokus på hinanden. I vil få redskaber med hjem som I skal træne sammen og hver for sig.

Priser
Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
800,-

Klippekort med 5 klip
3.500,-

Parterapi

Pr. session (60 min.)
1000,-

Den Metakognitive Metode

Individuel Terapi

Parterapi

Vælger I Metakognitiv Parterapi, så vil I opleve, at vi ikke drøfter jeres utilfredshed med den anden. Vi lærer jer, hvordan jeres bekymringer, grublerier, frustrationer, jalousi, vrede, tristhed osv. vil påvirke jeres parforhold.

Vi synliggør for jer, at når vi bruger meget krudt på ovenstående, så vil vores parforhold være i ubalance. Så vi lærer hvordan vi kan minimere den tid vi bruger på dette og opnå kontrol over vores opmærksomhed.

Det lærer I ved, at få nogle redskaber / øvelser som I træner hos os, og øver jer videre derhjemme. Det er ikke krævende opgaver, men de er vigtige for behandlingen.

Den Metakognitive Metode

Gruppeforløb

Gruppeforløb for par

Gruppeforløb vinder mere og mere frem. af flere forskellige årsager:

 • Vi har maks 8 deltagere (andre gruppeforløb har op til 12 deltagere)
 • Det er langt billigere end individuel terapi
 • Gruppeforløb er ikke som ordinær gruppeterapi, da man her I metakognitive grupper ikke “vender vrangen ud” på sig selv.
 • Gruppeforløb kan ses som et kursus for par, hvor man bliver undervist i metoder og redskaber til, hvordan du kan få kontrollen over din opmærksomhed og derigennem minimere dine bekymringer. Vi beskæftiger os ikke med indholdet af dine tanker, men om hvor lang tid du bruger på bekymringer og grublerier, og hvordan du kan opnå kontrol over disse
 • Det er en skånsom terapiform, da du ikke skal åbne op om dine problemer / traumer i gruppen, samt du ikke skal forholde dig til de andre deltageres problemer
 • Der er altid god stemning i disse grupper, da mange bekymringer går igen hos parrene rundt om bordet, så der bliver grinet en del.