Børn og unge uddannelse

4 mdr metakognitiv og ACT baseret uddannelse. Niveau 1

Få en helt ny uddannelse i at håndtere børn og unge ud fra de to mest omtalte og effektive metoder indenfor den 3.e bølge af kognitive metoder, den Metakognitive metode og ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Dette kursus henvender sig til alle som arbejder med børn og unge i kommunal regi eller på anden vis f.eks. i privat praksis.

Metakognitive samtaler er uhyre effektive og enkle for den unge at bruge til noget fremadrettet i sin dagligdag. Børnene lærer hurtigt via øvelser at mestre sine uhensigtsmæssige strategier og udvikle nye og mere effektive måder at håndtere sine udfordringer på. Her får du som kursist en forståelse for hvordan disse samtaler kan afholdes og hvordan øvelserne kan bruges på de unge.

Med ACT som supplement, lærer du at møde den unge med empati og varme og stille fokus på hvad det er den unge egentlig vil, hvordan den unge egentlig vil være og hvad den unge egentlig vil kunne gøre mere af. Som kursist vil du lære at finde frem til den unges mål og værdier og hvordan de kan bruges til at navigere ud fra når den unge oplever svære tanker og følelser. Som kursist lærer du også hvordan man træner den unge i, at håndtere sine svære oplevelser mere effektivt gennem øvelser og metaforer.

Al undervisningsmateriale er tilpasset børn og unge.

Hvis du allerede har taget vores introduktion til den Metakognitive metode eller har introduktion til ACT, kan du få merit for de 3 dages intro.

Tilmeld dig her >
Se datoer her

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en nye psykologiske metoder med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme i arbejdet med børn og unge

Udbytte af uddannelsen

  • Introduktion til den Metakognitve metode
  • Introduktion til ACT
  • Indblik i angstlidelser hos børn og unge 
  • Kompetence til at afholde metakognitve coachende samtaler niveau 1
  • Kompetence til at afholde ACT coachende samtaler niveau 1

  • Kompetencer i konkrete metakognitve og ACT redskaber, som kan bruges i coachende samtaler med børn og unge
  • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

Program

Den 4 mdr børn og unge uddannelse er opdelt i 4 moduler.

Introduktion til Metakognitiv terapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Metakognitiv terapi

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Metakognitiv terapi

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Metakognitiv terapi

Modul 1.1.3

Træning af Sagsformulering

De studerende arbejder med sagsformulering i små grupper, med feedback fra observator, samt  underviser.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret øvelser som trænes og fremføres i plenum.

Træning af øvelser

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 10:30 : Sagsformulering
10:30 12:00 : Træning af øvelser
12:30 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 15:30 : Træning

Metakognitive behandling til børn og unge med angst

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.2

Dag 1

Behandling af angst

Modul 1.2.1

Symptomer på angst

Hvad er symptomerne på angst hos børn og unge? Hvilke angstlidelser er ofte forekommende?

Behandling af angst med Metakognitiv terapi

Vi arbejder med den Metakognitve sagsformulering til angst, tilpasset børn og unge.

Træning

De studerende træner børn og unge samtaler ud fra Cases

09:00 10:30 : Symptomer på angst
10:30 12:00 : Metakognitiv behandling af angst
12:30 14:00 : Metakognitiv behandling af angst
14:00 15:30 : Træning med cases

Dag 2

Behandling af social angst

Modul 1.2.2

Social angst

Hvad er symptomer på social angst. de studerende undervises i en metakogntiv behhandling af Social angst

Eksamens angst

Mange unge er belastet af præstationsangst / eksamensangst. de studerende undervises i, hvordan den metakognitve metode kan arbejde med denne problematik.

Træning

De studerende træner øvelser i mindre grupper.

09:00 10:30 : Social angst
10:30 12:00 : Eksamensangst
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 3

Gruppeforløb

Modul 1.1.3

Gruppeforløb

De studerende får introduktion til gruppeforløb med børn og unge.

Træning øvelser

De studerende får udleveret en case og skal i mindre grupper arbejde med sessioner og øvelser.

Træning af sessioner

De studerende får udleveret en case og skal i mindre grupper arbejde med sessioner og øvelser.

09:00 10:30 : Gruppeforløb
10:30 12:00 : Træning med Case
12:30 14:00 : Træning med Case
14:00 15:30 : Træning med Case

Introduktion til ACT

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til ACT

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er ACTog hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger?

Adfærdsteori og RFT

Her mangler tekst

Psykisk lidelse i henhold til ACT

Her arbejder vi med metaforer og evolutionspsykologi

09:00 10:30 : Introduktion til teorien
10:30 12:00 : Adfærdsteori og RFT
12:30 14:00 : Psykisk lidelse i henhold til ACT
14:00 15:30 : Hexaflexen og inhexaflexen

Dag 2

Introduktion til ACT

Modul 1.1.2

Introduktion til Y-modelle

De studerende bliver introduceret til Y-modellen (Choice Point 2.0)

At droppe kampen – kreativ håbløshed

tekst?

De 6 kerneprocesser

De studerende introduceres for hver af de 6 kerneprocesser med øvelser og metaforer for børn

09:00 10:30 : Introduktion til Y-modellen
10:30 12:00 : At droppe kampen
12:30 14:00 : De 6 kerneprocesser
14:00 15:30 : De 6 kerneprocesser

Dag 3

Introduktion til ACT

Modul 1.1.3

Opsamling

Vi samler op på tillært viden på dag 1 og 2

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis.

Spørgsmål og svar

De studerende inviteres til at reflektere og stille spørgsmål.

09:00 10:30 : Opsamling
10:30 12:00 : Træning af øvelser
12:30 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 15:30 : Spørgsmål og svar

Behandling af Børn og unge ACT

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 4

Den første ACT samtale

Modul 1.1.1

Forældrenes rolle

her mangler tekst

Introduktion af Y-modellen til unge

tekst?

Psykoedukation for børn

Den første oplevelsesbaserede øvelse for børn

09:00 10:30 : Forældrenes rolle
10:30 12:00 : introduktion af Y-modellen til unge
12:30 14:00 : Psykoedukation for børn
14:00 15:30 : Træning

Dag 5

Droppe kampen – for børn

Modul 1.1.2

Droppe kampen – for børn

tekst

De 6 hjælpere

De 6 kerneprocesser i børnehøjde med et hav af børnevenlige øvelser og metaforer

Træning

De studerende trænes i at arbejde med kerneprocesserne med tilhørende øvelser og metaforer.

09:00 10:30 : Droppe kampen
10:30 12:00 : De 6 hjælpere
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 6

Opsamling dag 1-6

Modul 1.1.3

Opsamling dag 1-6

Underviser laver en gennemgang og repetition af de vigtigste elementer fra dag 1-6

Træning i grupper

De studerende træner sig i at afholde hele samtaler med struktur og planlægger videre forløb.

Refleksion, Spørgsmål & svar

De studerende inviteres til at reflektere og stille spørgsmål.

09:00 10:30 : Opsamling dag 1-6
10:30 12:00 : Træning i grupper
12:30 15:00 : Træning i grupper
15:00 15:30 : Refleksion


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells

Pris

12 kursusdage
96 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning inkl. frokost

Materiale

22.500,-

Tid & sted

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 21/11 | 22/11 | 23/11 2022
Dag 4, 5, 6 : 16/1 | 17/1- | 18/1 2023
Dag 7, 8, 9 : 22/2 | 23/2 | 24/2 2023
Dag 10, 11, 12 : 20/3 | 21/3 | 22/3 2023

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 2/11 | 3/11 | 4/11 2022
Dag 4, 5, 6 : 11/1 | 12/1 | 13/1 2023
Dag 7, 8, 9 : 6/3 | 7/3 | 8/3 2023
Dag 10, 11, 12 : 17/4 | 18/4 | 19/4 2023

Tilmelding

Ansøg om optagelse

Tilmelding – virksomheder

Vi afholder gerne uddannelsen til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere, der deltager. Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på:

30 24 91 00

E-mail

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening