Metakognitiv terapi

Børn & unge

Børn og unge med depression eller angst er stigende.

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets/unges dagligdag.

Angste og depressive børn er ofte velopdragne og generer ikke andre. De er indesluttede og forsvinder ofte i mængden.

Angste og depressive børn og unge kan:

 • Stille mange spørgsmål og kræve konstant beroligelse
 • Blive syge, når de skal præstere noget i skolen
 • Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter
 • Klynge sig til forælderen uden for hjemmet
 • Være bekymrede for, at ”slemme” ting ske
 • Er inaktive og initiativløse
 • Have svært ved at sove eller falde i søvn
 • Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå
  galt i enhver situation

Metakognitiv terapi kunne hjælpe dit barn/ung. Lange, dyre forløb er ikke nødvendigt

Metakognitiv terapi er som beskrevet kortvarig, redskabsbaseret terapiform. 8-10 sessioner er ofte nok, til at forstå og lære metoden. Efterfølgende vil vi anbefale at barnet / den unge kommer til en opfølgning evt hver 2/3 måned, for at hjælpe med at holde fast i de nye mønstre.

Vi tilbyder også Gruppeforløb til børn og unge

Oplever du at dit barn / ung

 • 5Bekymrer sig meget?
 • 5Har ondt i maven eller hovedet?
 • 5Undgår at gøre ting, som han / hun tidligere har gjort?
 • 5Ofte prøver at undgå at komme i skole?
 • 5Er trist / nedtrykt?
 • 5Blevet mere indadvendt / inaktiv?
 • 5Stresser over eksamen?
 • 5Overreagerer på små negative ting / oplevelser?
 • 5Giver udtryk for at han / hun ikke duer til noget?

behandling af børn & unge

Den Metakognitive Metode

Når børn og unge kommer til os i terapi. starter vi altid med at skabe en god kontakt, både med barnet og forældre. Har vi et barn i terapi er det yderst vigtigt for behandlingen, at forældrene hjælper derhjemme , med at skabe et miljø, som støtter op omkring metode. derfor taler vi altid med forældrene i en del af sessionen.

De fleste børn og unge fanger hurtigt essensen af metode g vi oplever , at de hurtigt får mindre angst / depressive symptomer. Et børne eller unge gruppeforløb er rigtig godt og lærerigt, da de i gruppen oplever, at de ikke er den eneste der kan ha det sådan og have bekymringer / angst / depressive tanker.

Priser
Individuel terapi

Pr. session (45 min.)
800,-

Klippekort med 5 klip
3.500,-

Parterapi

Pr. session (60 min.)
1000,-
Gruppeterapi

6 gange á 2 timer
2.800,-

Den Metakognitive Metode

Individuel Terapi

Terapi børn og unge

Når vi får børn og unge i terapi, tilpasser vi terapien, så den er alderssvarende og vi laver øvelser på barnets niveau. Vi er også ude af huset. Hvis barnet eks har angst, så udfordrer vi angsten, ved eks at tage bussen. Alt dette med respekt for det enkelte barn

Barnet får en arbejdsmappe, som vi arbejder med både i terapien og derhjemme med små opgaver.

Hvis et terapiforløb med børn skal få den ønskede effekt, er det vigtigt at forældrene også bliver involveret, så de kan støtte barnet derhjemme. Vi taler også med forældrene sammen med barnet i løbet af hver time.

Den Metakognitive Metode

Gruppeforløb

Gruppeforløb børn og unge

Gruppeforløb vinder mere og mere frem. af flere forskellige årsager:

 • Vi har maks 8 deltagere (andre gruppeforløb har op til 12 deltagere)
 • Det er langt billigere end individuel terapi
 • Gruppeforløb er ikke som ordinær gruppeterapi, da man her I metakognitive grupper ikke “vender vrangen ud” på sig selv.
 • Vores erfaring viser, at børn og unge har god effekt af disse forløb, en af årsagerne er, at de møder andre i samme aldersgruppe, som har de samme problemer. De oplever at de ikke er alene, og de tager ved lære af hinanden, samt at det kan være sjovt at gå til Meta
 • Gruppeforløb kan ses som et kursus i metoder og redskaber til, hvordan du kan få kontrollen over din opmærksomhed og derigennem minimere dine bekymringer. Vi beskæftiger os ikke med indholdet af dine tanker, men om hvor lang tid du bruger på bekymringer og grublerier, og hvordan du kan opnå kontrol over disse
 • Det er en skånsom terapiform, da du ikke skal åbne op om dine problemer / traumer i gruppen, samt du ikke skal forholde dig til de andre deltageres problemer