Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 23/24 Aarhus overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 23/24 Køge overbygning

Overbygning årgang 2023/2024

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Dag 1, 2, 3 : 30/8 | 31/8 | 1/9 2023
Dag 4, 5, 6 : 27/9 | 28/9 | 29/9 2023
Dag 7, 8, 9 : 25/10 | 26/10 | 27/10 2023
Dag 10, 11, 12 : 22/11 | 23/11 | 24/11 2023
Dag 13, 14, 15 : 10/1 | 11/1 | 12/1 2024
Dag 16, 17, 18 : 21/2 | 22/2 | 23/2 2024
Dag 19, 20, 21 : 20/3 | 21/3 | 22/3 2024
Dag 22, 23, 24 : 17/4 | 18/4 | 19/4 2024
Dag 25, 26 Eksamen : 29/4 | 30/4 |   2024

Fordeling af lektioner

98
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

38
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

56
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

192
lektioner

År 4 – indhold

Personlighedsforstyrrelse

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.1

Dag 1

Borderline

Underviser: Mia

Borderline

Hvad er Borderline?. Den biosociale model, sensitivitet, impulsivitet, forsvar, diagnosekriterier mv.

Udfordringer ved at arbejde med mennesker med borderline.

Case eksempler borderline

Øvelser og spørgsmål ud fra case eksempler

Behandling borderline

Behandling med særligt fokus på Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

09:00 10:30 : Hvad er borderline?
10:30 12:00 : Udfordringer
12:30 14:00 : Case eksempler
14:00 15:30 : DAT

Dag 2

Personlighedsforstyrrelser

Underviser: Louise 

Personlighedsforstyrrelser

Clusters

09:00 10:30 : Personlighedsforstyrrelser
10:30 12:00 : Personlighedsforstyrrelser
12:30 14:00 : Clusters
14:00 15:30 : Træning

Dag 3

ADHD

Underviser: Louise

ADHD

ADHD opmærksomhedsforstyrrelse

09:00 10:30 : ADHD
10:30 12:00 : ADHD
12:30 14:00 : ADHD
14:00 15:30 ADHD

Modul med videnskabelige studier / etik

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.2

Dag 4

Videnskabelige studier

Modul 4.2.1

Metodik og empiri fra psykoterapiforskning og evidensbaserede psykoterapimetoder

de studerende undervises i videnskabelige studier

  • hvordan studerer man psykologiske fænomen videnskabeligt?
  • gennemgang af forskellige typer af studie , kvalitative og kvantitative.
  • hvordan studeres effekten af en terapeutisk metode videnskabeligt
09:00 10:30 : – videnskabelige studier
10:30 12:00 : forskellige typer af studier, kvalitative g kvantitative
12:30 14:00 : hvordan studeres effekten af terapeutiske metode videnskabeligt
14:00 15:30 : kigger på en videnskabelig metode eks meta

Dag 5

Etik

Modul 4.2.2

Etiske Principper

Respekt, respekt for personens rettigheder og værdighed

kompetencer  udvikling af kompetancer, begrænsninger, metodebegrænsinger

Ansvar: undgåelse af misbrug, etiske dilemmaer, udvidet ansvar

integritet: redelighed og tydelighed. rollekonflikt og udnyttelse

09:00 10:30 : Respekt, kompetencer
10:30 12:00 : Ansvar, integritet
12:30 14:00 : Den etiske refleksion
14:00 15:30 : Etiknævnet, klagesagsbehandling

Dag 6

Supervision

Modul 4.2.3

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Metakognitiv Terapi – Angstbehandling

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.3

Dag 7

Metakognitiv terapi
Angstbehandling overbygning

Modul 4.3.1

Angst

Definition diagnosticering af angst. forskellige angstbegreber. Metakognitive anskuelse af  angst.

Metakognitivt behandlingsforløb angst

De studerende gennemgår sagsformulering for generaliseret angst. hvordan ser et behandlingsforløb ud for angst, dvs session 1-6

Metodetræning

De studerende arbejder ud fra cases med generaliseret angst og behandlingsforløb

09:00 10:30 : Angst
10:30 12:00 : Behandlingsforløb
12:30 14:00 : Metodetræning, feedback på egen stil
14:00 15:30 : Metodetræning, feedback på egen stil

Dag 8

Metakognitiv terapi Angstbehandling overbygning

Modul 4.3.2

OCD

Definition og diagnostisering af OCD.  Metakognitiv terapi anskuelse af  OCD.

Metakognitivt behandlings forløb OCD

De studerende gennemgår sagsformulering for  OCD. Hvordan ser et behandlingsforløb ud for OCD, dvs session 1-6

Metodetræning

De studerende arbejder ud fra cases med OCD og behandlingsforløb.

09:00 10:30 : OCD
10:30 12:00 : Behandlingsforløb
12:30 14:00 : Metodetræning, feedback på egen stil
14:00 15:30 : Metodetræning, feedback på egen stil

Dag 9

Træningsklienter

Modul 4.3.3

Metakognitiv supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Metakognitiv Terapi – Misbrugsbehandling

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.4

Dag 10

Metakognitiv Misbrugsbehandling

Modul 4.4.1

Hjernen

Hvilken indflydelse har misbrug på vores hjerne

Senfølger af alkohol

De studerende bliver undervist i den metakognitive misbrugsmodel

behandlingsmuligheder

Underviser demonstrere misbrugsmodellen med klient

09:00 10:30 : Hjernen
10:30 12:00 : Senfølger
12:30 14:00 : Behandlingsmuligheder
14:00 15:30 : Behandlingsmuligheder

Dag 11

Metakognitiv Misbrugsbehandling

Modul 4.4.2

Spadas’s misbrugsmodel

De studerende bliver undervist i den metakognitive misbrugsmodel

Demonstration

Underviser demonstrere den metakognitive misbrugsmodel med en klient.

Misbrugsmodel

De studerende arbejder i grupper med den metakognitive misbrugsmodel.

09:00 10:30 : Spada misbrugsmodel
10:30 12:00 : Demonstration
12:30 14:00 : Behandling med modellen og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Behandling med modellen og feedback på egen stil

Dag 12

Metakognitiv Misbrugsbehandling

Modul 4.4.3

Misbrugsbehandling

De studerende undervises i hvordan en misbrugsbehandling kan se ud session 1-6

Træning og feedback

De studerende arbejder med alle misbrugsbehandlingens trin. Feedback fra underviser

09:00 10:30 : Sessioner opbygning
10:30 12:00 : Sessioners opbygning
12:30 14:00 : Metodetræning og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Metodetræning og feedback på egen stil

Metakognitiv Terapi – Depressionsbehandling

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.5

Dag 13

Metakognitiv Depressionsbehandling overbygning

Modul 4.5.1

Depression

Definition og diagnosticering af depression. Metakognitive anskuelse af depression.

Metakognitiv depressionsbehandling

De studerende gennemgår sagsformulering for  Depression. Hvordan ser et behandlingsforløb ud for depression, dvs session 1-6

Metodetræning

De studerende arbejder ud fra cases med depression og behandlingsforløb.

09:00 10:30 : Depression
10:30 12:00 : Behandling
12:30 14:00 : Behandling
14:00 15:30 : Metodetræning og feedback

Dag 14

Metakognitiv Depressionsbehandling overbygning

Modul 4.5.2

Klienter / cases

De studerende skal øve session 1-6 med depressive klienter. Arbejdet foregår i små grupper med feedback fra undervisere.

Feedback og selvrefleksion

De studerende reflekterer i grupper med underviser om sessioner. der tales om hvad de studerende skal arbejde videre med.

09:00 10:30 : Klienter / Cases
10:30 12:00 : Klienter / Cases
12:30 14:00 : Selvrefleksion og feedback
14:00 15:30 : Selvrefleksion og feedback

Dag 15

Metakognitiv Video feedback / supervision

Modul 4.5.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Metakognitiv Terapi – Parterapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.6

Dag 16

Metakognitiv Parterapi

Modul 4.6.1

Parterapi

de studerende undervises i parterapi og hvilke former der er mest anvendte . Underviser opstiller forskellige retninger og der bliver kigget på forskelle.

Metakognitiv parterapi

Det terapeutiske rum. behandlingsstrategier og sessioners opbygning, herunder hjemmearbjde

Demonstration

Underviser demonstrerer en session med metakognitiv parterapi

09:00 10:30 : Parterapi
10:30 12:00 : Metakognitiv parterapi
12:30 14:00 : Demonstration
14:00 15:30 : Demonstration

Dag 17

PTSD

Modul 4.6.2

Metakognitiv behandling af PTSD

De studerende drøfter, hvad der evt kan reguleres hvis behandling ikke har den ønskede effekt. hvad er vores fokuspunkter

PTSD

De studerende får udleveret en case og arbejder den metakognitiv metode.

09:00 10:30 : Behandlingen fungerer ikke
10:30 12:00 : Træning og feedback
12:30 14:00 : Træning og feedback
14:00 15:30 : Træning og feedback

Dag 18

Metakognitiv Videofeedback / supervisionstræning

Modul 4.6.3

Metakognitiv supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Metakognitiv Terapi – Børn & unge

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.7

Dag 19

Metakognitiv behandling Børn/unge overbygning

Modul 4.7.1

Børn og unge i metakognitiv behandling

De studerende undervises i fokuspunkter for børn og unge i behandling. hjernens udvikling i forhold til at være modtagelig for terapi.

Metakognitiv gruppeterapi

Hvordan sammensætter man et gruppeforløb til børn og unge.

Oplæg til i morgen

De studerende får udleveret beskrivelser af deres klienter, de skal møde i morgen. De skal forberede et forløb, med øvelser.

09:00 10:30 : Børn og unge behandling
10:30 12:00 : Børn og unge i metakognitiv behandling
12:30 14:00 : Oplæg
14:00 15:30 : Oplæg

Dag 20

Metakognitiv behandling Børn/unge overbygning

Modul 4.7.2

Klienter

De studerende får klienter ind hele dagen og skal lave forskellige sessioner med børn og unge. den studerende får feedback med områder der evt skal arbejdes med

09:00 10:30 : Klienter, selvrefleksion og feedback på egen stil
10:30 12:00 : Klienter, selvrefleksion og feedback på egen stil
12:30 14:00 : Klienter, selvrefleksion og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Klienter, selvrefleksion og feedback på egen stil

Dag 21

Supervision

Modul 4.7.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Metakognitiv Terapi – Selvværd samt gruppeforløb

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 4.8

Dag 22

Metakognitiv supervision

Modul 4.8.1

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 23

Metakognitive gruppeforløb

Modul 4.8.2

Gruppeforløb

De studerende bliver undervist i forcer og ulemper ved gruppeterapi. skal der screenes inden opstart, hvordan sammensættes grupper

Gruppeforløb trin for trin

Underviser gennemgår gruppemanualen med 6 sessioner

De enkelte sessioner

De studerende får ud fra en case en session de skal forberede til dag 2, hvor de skal fremføre sessionen i plenum

09:00 10:30 : Gruppeforløb
10:30 12:00 : Gruppemanual
12:30 14:00 : De enkelte sessioner. selvrefleksion og feedback på egen stil
14:00 15:30 : De enkelte sessioner. selvrefleksion og feedback på egen stil

Dag 24

Metakognitive gruppeforløb

Modul 4.8.3

Gruppeforløb session 1-6

De studerende er delt i 6 grupper og har forberedt en session, som de fremfører i plenum.

Feedback

Underviser samt de andre studerende giver feedback, på stil, indhold og de studerendes evne til at holde fokus i gruppen.

09:00 10:30 : Gruppeforløb 1-6 Feedback på egen stil og selvrefleksion
10:30 12:00 : Gruppeforløb 1-6 Feedback på egen stil og selvrefleksion 
12:30 14:00 : Gruppeforløb 1-6 Feedback på egen stil og selvrefleksion
14:00 15:30 : Feedback

Eksamen & Dimission

Dag 25

Eksamen

Den studerende afleverer en videooptagelse på ca 10. min samhængende uddrag af en session. sammen med optagelsen afleveres a)iagttagelser af den nonverbale kommunikation b) terapeutens overvejelser
Skriftlig opgave på 10-15 sider indeholdende et udvidet casestudie omhandlende analyse af terapiprocession, samt analyse af metaode og teori.
eksamens mundtlige del, finder sted på baggrund af ovenstående. 30 min ekstern censor bestået/ ik bestået

Dag 26

Eksamen

Den studerende afleverer en videooptagelse på ca 10. min samhængende uddrag af en session. sammen med optagelsen afleveres a)iagttagelser af den nonverbale kommunikation b) terapeutens overvejelser
Skriftlig opgave på 10-15 sider indeholdende et udvidet casestudie omhandlende analyse af terapiprocession, samt analyse af metaode og teori.
eksamens mundtlige del, finder sted på baggrund af ovenstående. 30 min ekstern censor bestået/ ik bestået

Dag 27

Dimission

Dagen hvor de studerende bliver certificerede Psykoterapeuter.

Vi fejrer det med diplom og en reception


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Metakognitiv terapi til børn med angst
Metakognitiv terapi til børn med angst
Metakognitiv terapi til børn med angst
af Barbara Hoff Esbjørn, Marie Louise Reinholdt-Dunne & Nicoline Normann

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail