Borderline

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fysisk undervisning

Selvom underviserne hos Psykoterapeuterne har stor erfaring med online-undervisning, skal der ikke herske den mindste tvivl om, at vi anser fysisk undervisning for at være langt overlegen.

Overblik og gennemsigtighed

Når man tager en psykoterapeutisk uddannelse kan det ofte være svært at gennemskue, hvad uddannelsen og undervisningen indeholder. Hos Psykoterapeuterne har vi gjort en dyd ud af overblik og gennemsigtighed. På vores uddannelser kan du se, hvad undervisningen indeholder helt ned på time-niveau.

Struktur og fleksibilitet

En gennemstruktureret uddannelse giver efter vores erfaring den bedste lærings-oplevelse. Derfor er struktur en hjørnesten hos Psykoterapeuterne. Dertil skal det siges at vores elever er rigtigt gode til at dele deres læringserfaringer, hvilket sætter os i stand til løbende at optimere undervisningen. Vores mantra er at struktur er en grundpille, men vi er altid lydhør for forslag til optimering.

Fordeling af lektioner

Lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

Lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

Lektioner

Supervision

Lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

Lektioner

Årgang 2023/2024 – Køge indhold

Personlighedsforstyrrelse

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.1

Dag 1

Borderline

Underviser: Mia

Borderline

Hvad er Borderline?. Den biosociale model, sensitivitet, impulsivitet, forsvar, diagnosekriterier mv.

Udfordringer ved at arbejde med mennesker med borderline.

Case eksempler borderline

Øvelser og spørgsmål ud fra case eksempler

Behandling borderline

Behandling med særligt fokus på Dialektisk Adfærdsterapi (DAT)

09:00 – 10:30 : Hvad er borderline?
10:30 – 12:00 : Udfordringer
12:30 – 14:00 : Case eksempler
14:00 – 15:30 : DAT

Dag 2

Personligheds­forstyrrelser

Underviser: Louise

 • Personligheds­forstyrrelser

 • Clusters

09:00 – 10:30 : Personlighedsforstyrrelser
10:30 – 12:00 : Personlighedsforstyrrelser
12:30 – 14:00 : Clusters
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 3

ADHD

Underviser: Louise

ADHD

ADHD opmærksomhedsforstyrrelse

09:00 – 10:30 : ADHD
10:30 – 12:00 : ADHD
12:30 – 14:00 : ADHD
14:00 – 15:30 : ADHD

Motivationssamtalen

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.2

Dag 4

Supervision

Underviser: Charlotta

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 – 10:30 :Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 5

Motivationssamtalen

Underviser: Michelle

Motivationssamtalen

Motivationssamtalen: mere indhold kommer senere.

 

09:00 – 10:30 : Motivationssamtalen
10:30 – 12:00 : Motivationssamtalen
12:30 – 14:00 : Motivationssamtalen
14:00 – 15:30 : Motivationssamtalen

Dag 6

Motivationssamtalen

Underviser: Michelle

Motivationssamtalen

Motivationssamtalen

09:00 – 10:30 : Motivationssamtalen
10:30 – 12:00 : Motivationssamtalen
12:30 – 14:00 : Motivationscirklen
14:00 – 15:30 : Motivationscirklen

Metakognitiv terapi – Angstbehandling

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.3

Dag 7

Metakognitiv terapi
Angst og depressionsbehandling

Underviser: Betina

Angst og Depression

Definition af angst. og depression.  Metakognitive anskuelse af angst og depression

Metakognitivt behandling af angst og depression.

Studiegrupper har forberedt oplæg omkring angst og depression

Metodetræning

De studerende arbejder ud fra cases med generaliseret angst og depression.

09:00 – 10:30 : Studiegruppeoplæg
10:30 – 12:00 : Studiegruppeoplæg

12:30 – 14:00 : Studiegruppeoplæg

14:00 – 15:30 : Studiegruppeoplæg

Dag 8

Etik

Underviser: Michelle

Hvad er etik?

Etiske teorier

Faglige personlig værdier og normer

 

Etiske dilemmaer

 

Vekslen mellem oplæg og gruppearbejde

 

09:00 – 10:30 : Etik
10:30 – 12:00 : Etik
12:30 – 14:00 : Etik
14:00 – 15:30 : Etik

Dag 9

Træningsklienter

Underviser: Betina

Metakognitive træningsklienter

Studiegrupper får tildelt en ekstern klient ( hvis der er klienter nok) som de så skal samarbejd eom at lave et behandlingsforløb med 4 sessioner.

09:00 – 10:30 : Træningsklienter
10:30 – 12:00 : Træningsklienter

12:30 – 14:00 : Træningsklienter
14:00 – 15:30 : Træningsklienter

Metakognitiv Terapi – Misbrugs­behandling

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.4

Dag 10

Metakognitiv Misbrugsbehandling

Underviser: Lena

Hjernen

Hvilken indflydelse har misbrug på vores hjerne

Spadas Misbrugsmodel

De studerende bliver undervist i den metakognitive misbrugsmodel

behandlingsmuligheder

Underviser demonstrere misbrugsmodellen med klient

09:00 – 10:30 : Hjernen
10:30 – 12:00 : Live demonstration
12:30 – 14:00 : Behandlingsmuligheder
14:00 – 15:30 : Øvelser

Dag 11

Metakognitiv Misbrugsbehandling

Underviser: Lena

Spadas’s misbrugsmodel

De studerende får gennemgået misbrugsbehandling session 1-6

Session 1-6

Underviser gennemgår session 1-6

Session 1-6

De studerende underviser i hvordan en misbrugsbehandling kan se ud session 1-6

09:00 – 10:30 : Session 1-3
10:30 – 12:00 : Session 1-3
12:30 – 14:00 : Session 3-6
14:00 – 15:30 : session3-6

Dag 12

Supervision

Underviser: Lena

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Metakognitiv Terapi – Depressions­behandling

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.5

Dag 13

Etik

Underviser: Michelle

Hvad er etik?

Etiske teorier

Faglige personlig værdier og normer

 

Etiske dilemmaer

 

Vekslen mellem oplæg og gruppearbejde

 

 

09:00 – 10:30 : Hvad er etik?
10:30 – 12:00 : faglige personlige værdier og normer
12:30 – 14:00 : Etiske dilemmaer
14:00 – 15:30 : Træning

Dag 14

Metakognitiv Videofeedback

Underviser: Betina

Videofeedback

De studerende giver og får feedback på tilsendte videoer

Feedback og selvrefleksion

De studerende reflekterer i grupper med underviser om sessioner. der tales om hvad de studerende skal arbejde videre med.

09:00 – 10:30 : Videofeedback
10:30 – 12:00 : Videofeedback
12:30 – 14:00 : Selvrefleksion og feedback
14:00 – 15:30 : Selvrefleksion og feedback

Dag 15

Klinikvejledning

Online kl.8,00-17,00.                           Underviser: Dorte 

Klinikvejledningskursus

Kursus i klinikvejledning er obligatorisk for dig, der er psykoterapeut eller psykoterapeut-studerende, skal RAB-registreres eller skal opfylde kravene for at kunne give momsfrie behandlinger.

 • Opstart af din praksis
 • Hel- eller deltidsselvstændig? (Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse)
 • Bibeskæftigelse i forbindelse med dagpenge
 • Fradrag for arbejde i virksomheden
 • Forretningsplan
 • Budget
 • Registrering af virksomhed
 • Momsregler og Lønsumsafgift
 • Skat for selvstændige
 • Regler og råd i forbindelse med regnskab/bogføring
 • A-kasse, dagpenge, sygdom, feriepenge m.v.
 • Hvorfor være medlem af en A-kasse
 • Hvis du bliver syg
 • Ferie, hvad så?
 • Barsel
 • Etiske regler
 • Underretningspligt
 • Sundhedsloven og regler for markedsføring
 • Overordnede regler for indhentning, behandling og opbevaring af personfølsomme data – GDPR
 • KODA/Gramex
 • Diagnosekategorier

 

Metakognitiv Terapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.6

Dag 16

Metakognitiv Parterapi

Underviser: Vivi

Parterapi

de studerende undervises i parterapi og hvilke former der er mest anvendte . Underviser opstiller forskellige retninger og der bliver kigget på forskelle.

Metakognitiv parterapi

Det terapeutiske rum. behandlingsstrategier og sessioners opbygning, herunder hjemmearbjde

Demonstration

Underviser demonstrerer en session med metakognitiv parterapi

09:00 – 10:30 : Parterapi
10:30 – 12:00 : Metakognitiv parterapi
12:30 – 14:00 : Demonstration
14:00 – 15:30 : Demonstration

Dag 17

PTSD

Underviser: Vivi

Metakognitiv behandling af PTSD

De studerende får indsigt i diagnosen PTSD.

De studerende undervises i Metakognitiv behandling af PTSD. Vi kigger på behandlingsplaner og sessionernes opbygning.

Der vil være livedemonstration af underviser.

Træning I PTSD sagsformulering session 1 og 2

De studerende træner sagsformulering og sesison 1 og 2.

09:00 – 10:30 : Metakognitiv behandling af PTSD
10:30 – 12:00 : Metakognitiv behandling af PTSD
12:30 – 14:00 : Træning sagsformulering session1
14:00 – 15:30 : Træning session 2

Dag 18

Autisme

Underviser: Mehdi

Autisme

De studerende undervises i Autisme spektrum forstyrrelser. de bagvedliggende psykologiske teorier om autisme, samt autismes historie, ætiologi og patogenese

Samtaler

De studerende får viden om reskaber, der kan anvendes i samtale og kommunikation med autistiske mennesker. de studerende får viden, de kan anvende i praksis i deres samarbejde med autiske klienter.

Spørgetid

De studerende får tid til at stille reflekterende spørgsmål ud i gruppen.

 

09:00 – 10:30 : Autisme
10:30 – 12:00 : Autisme
12:30 – 14:00 : Samtaler
14:00 – 15:30 : Samtaler

Metakognitiv Terapi – Gruppeforløb

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 2.7

Dag 19

Metakognitive gruppeforløb

Underviser: Vivi

Gruppeforløb

De studerende bliver undervist i forcer og ulemper ved gruppeterapi. skal der screenes inden opstart, hvordan sammensættes grupper

Gruppeforløb trin for trin

Underviser gennemgår gruppemanualen med 6 sessioner

De enkelte sessioner

De studerende får ud fra en case en session de skal forberede til dag 2, hvor de skal fremføre sessionen i plenum

 

09:00 – 10:30 : Gruppeforløb 
10:30 – 12:00 : Manual for gruppeforløb
12:30 – 14:00 : Manual gruppeforløb
14:00 – 15:30 : forberedelse til dag 2

Dag 20

Metakognitive gruppeforløb

Underviser: Vivi

Gruppeforløb session 1-6

De studerende undervises Gruppeforløb
Feedback

Underviser samt de andre studerende giver feedback, på stil, indhold og de studerendes evne til at holde fokus i gruppen.

 

09:00 – 10:30 : Gruppeforløb session 1-6
10:30 – 12:00 : Gruppeforløb 1-6 
12:30 – 14:00 : De enkelte sessioner. selvrefleksion og feedback på egen stil
14:00 – 15:30 : De enkelte sessioner. selvrefleksion og feedback på egen stil

Dag 21

Metakognitiv behandling af OCD

Underviser: Betina

Behandling af OCD

Definition og diagnosticering af OCD. Metakognitive anskuelse af OCD.

Metakognitiv OCD behandling

De studerende gennemgår sagsformulering for OCD. Hvordan ser et behandlingsforløb ud for OCD, opmærksomhedspunkter.

Metodetræning

De studerende arbejder ud fra cases med OCD.

 

09:00 – 10:30 : def. og diagnosticering af OCD
10:30 – 12:00 : Behandling af OCD
12:30 – 14:00 : Sagsformulering OCD
14:00 – 15:30 : Træning

Metakognitiv Terapi – Børn & Unge

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 4.8

Dag 22

Metakognitiv behandling af OCD 

Underviser: Betina

Metakognitiv behandling af OCD

De studerende præsenteres for 1 klient med OCD.

Metakognitiv forsamtale

De studerende har i plenum en forsamtale med klienten

OCD behandling session 1-4

De studerende gennemfører session 1-4 i grupper og giver løbende feedback til terapeuten

09:00 – 10:30 : Metakognitiv behandling af OCD
10:30 – 12:00 :Metakognitiv behandling af OCD session 1
12:30 – 14:00 : Metakognitiv behandling af OCD session 2-4
14:00 – 15:30 : Metakognitiv behandling af OCD session 4

Dag 23

Træningsdag

Underviser: Betina

Kommende Psykoterapeut

De studerende får reflektionsark vedr egenskaber / færdigheder som Psykoterapeut.

De studerende genopfrisker personlighedsforsyrrelser, samt metakognitive øvelser

09:00 – 10:30 : Reflektionsøvelse “kommende Psykoterapeut”
10:30 – 12:00 :  Bus øvelse, samt Metaøvelser
12:30 – 14:00 : 2. års eksamen udleveres
14:00 – 15:30 :forberedelse til Børn og unge supervision

Dag 24

Metakognitiv supervision

Underviser: Charlotta

Supervision med fokus på børn og unge

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra den Metakognitive metode.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig metakognitive færdigheder og metoder til at føre samtaler med sokratisk dialog, sagsformuleringer og øvelser.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Eksamen & Dimission

Dag 25

Eksamen & Dimission

Den studerende afleverer en videooptagelse på ca 10. min samhængende uddrag af en session. sammen med optagelsen afleveres a)iagttagelser af den nonverbale kommunikation b) terapeutens overvejelser
Skriftlig opgave på 10-15 sider indeholdende et udvidet casestudie omhandlende analyse af terapiprocession, samt analyse af metaode og teori.
eksamens mundtlige del, finder sted på baggrund af ovenstående. 30 min ekstern censor bestået/ ik bestået


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Tid & Sted

Overbygning – Start august 2023

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1,2,3

 • 30. August - 01. September 2023

Dag 4,5,6

 • 27. - 29. September 2023

Dag 7,8,9

 • 25. - 27. Oktober 2023

Dag 10,11,12

 • 22. - 24. November 2023

Dag 13,14,15

 • 10. - 12. Januar 2024

Dag 16,17,18

 • 21. - 23. Februar 2024

Dag 19,20,21

 • 20. - 22. Marts 2024

Dag 22,23,24

 • 17. - 19. April 2024

Eksamen

 • 6. Maj 2024

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

 • 23. - 25. August 2023

Dag 4,5,6

 • 20. - 22. September 2023

Dag 7,8,9

 • 1. - 3. November 2023

Dag 10,11,12

 • 6. - 8. December 2023

Dag 13,14,15

 • 17. - 19. Januar 2024

Dag 16,17,18

 • 28. Februar - 1. Marts 2024

Dag 19,20,21

 • 3. - 5. April 2024

Dag 22,23,24

 • 1. - 3. Maj 2024

Dag 25,26

 • 13. - 14. Maj 2024

Eksamen

 • 29. Maj 2024