Tilknytning & Mentalisering

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fysisk undervisning

Selvom underviserne hos Psykoterapeuterne har stor erfaring med online-undervisning, skal der ikke herske den mindste tvivl om, at vi anser fysisk undervisning for at være langt overlegen. Vi gør derfor vores yderste for at afholde undervisningen i fysiske rammer. Selvfølgeligt inden for regeringens anbefalinger i forhold til COVID-19.

Overblik og gennemsigtighed

Når man tager en psykoterapeutisk uddannelse kan det ofte være svært at gennemskue, hvad uddannelsen og undervisningen indeholder. Hos Psykoterapeuterne har vi gjort en dyd ud af overblik og gennemsigtighed. På vores uddannelser kan du se, hvad undervisningen indeholder helt ned på time-niveau.

Struktur og fleksibilitet

En gennemstruktureret uddannelse giver efter vores erfaring den bedste lærings-oplevelse. Derfor er struktur en hjørnesten hos Psykoterapeuterne. Dertil skal det siges at vores elever er rigtigt gode til at dele deres læringserfaringer, hvilket sætter os i stand til løbende at optimere undervisningen. Vores mantra er at struktur er en grundpille, men vi er altid lydhør for forslag til optimering.

Fordeling af lektioner

Lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

Lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

Lektioner

Supervision

Lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

Lektioner

Indhold

Tilknytning & mentalisering

6 undervisningsdage – 48 lektioner

Dag 1

Tilknytning

Underviser: Michelle

Udvikling af tilknytningsmønstre

Tilknytningens betydning for vores relationer, også ind i voksenlivet. Opmærksomhed på terapeutens egen tilknytningsmønster.

Tilknytning og alliance

Hvordan spiller klientens tilknytningsmønster ind i det terapeutiske møde? Terapeutens opmærksomhedspunkter.

Det terapeutiske arbejde med tilknytningsmønstre

De studerende arbejder med dynamikken i relationen,

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser

09:00 – 10:30 : Tilknytningsmønstre
10:30 – 12:00 : Mentalisering
12:30 – 14:00 : Mentalisering
14:00 – 15:30 : Mentalisering som behandlingsform

Dag 2

Mentalisering

Underviser: Michelle

Mentaliseringsprocesser

De studerende får introduktion til hvad er mentalisering.

Udvikling af mentalisering

Udviklingen af mentalisering – det mentaliserende selv, det fremmede selv, samt de præmentaliserende tilstande

Epistemisk Tillid

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser

09:00 – 10:30 : Mentaliseringsprocesser
10:30 – 12:00 : Udvikling af mentalisering
12:30 – 14:00 : Epistemisk tillid
14:00 – 15:30 : Øvelser

Dag 3

Mentalisering

Underviser: Michelle

Mentaliseringsdimensioner

At indtage en mentaliserende holdning i terapien: Det kliniske udtryk af mentaliseringssvigt, samt brugbare interventioner

Mentaliserende principper i mødet med børn, unge og familier.

09:00 – 10:30 : Mentaliserings dimensioner
10:30 – 12:00 : Mentaliserings dimensioner
12:30 – 14:00 : Mentalisering børn unge og familier
14:00 – 15:30 : Øvelser

Dag 4

Mentalisering

Underviser: Michelle

Mentalisering

 

09:00 – 10:30 : Mentalisering
10:30 – 12:00 : Mentalisering
12:30 – 14:00 : Mentalisering
14:00 – 15:30 : Mentalisering

Dag 5

Mentalisering

Underviser: Michelle

Mentalisering

09:00 – 10:30 : Mentalisering
10:30 – 12:00 : Mentalisering
12:30 – 14:00 : Mentalisering
14:00 – 15:30 : Mentalisering

Dag 6

Supervision

Underviser: Michelle

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder. 

Supervisor tar udgangspunkt i de studerendes cases.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Psykologiens historie

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 7

Live demonstrationer

Underviser: Betina

Livedemonstrationer

De studerende har fået en opgave i deres studiegruppe, som der fremlægges

Livedemonstration

Gennemgang af studiegruppers opgave

 

09:00 – 10:30 : Livedemonstration
10:30 – 12:00 : Livedemonstration
12:30 – 14:00 : Livedemonstration
14:00 – 15:30 : Livedemonstration

Dag 8

Psykologiens historie

Underviser: Michelle

Psykologiens historie

Hvordan man anskuede psyke og psykisk sygdom gennem antikken, middelalderen og renæssancen.
Psykologiens udvikling fra år 1750-1900
Psykologiens udvikling fra år 1900-1950.
Psykologiens udvikling fra år 1950 og frem til i dag.
Der vil blandt andet blive gennemgået definitionen af psykisk helse og psykisk sygdom, institutionalisering og anden måde at kontrollere mennesker ramt af psykisk sygdom.

 

09:00 – 10:30 : Psykologiens historie
10:30 – 12:00 : Psykologiens historie
12:30 – 14:00 : Psykologiens historie
14:00 – 15:30 : Psykologiens historie

Dag 9

Supervision

Underviser: Michelle

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Neuropsykologi / Etik

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 10

Neuropsykologi

Underviser: Charlotta

Neuropsykologi

 

09:00 – 10:30 : Neuropsykologi
10:30 – 12:00 : Neuropsykologi
12:30 – 14:00 : Neuropsykologi
14:00 – 15:30 : Neuropsykologi

Dag 11

Etik

Underviser: Michelle

Hvad er etik?

Etiske teorier

Faglige personlig værdier og normer

 

Etiske dilemmaer

 

Vekslen mellem oplæg og gruppearbejde

 

09:00 – 10:30 : Etik
10:30 – 12:00 : Etik
12:30 – 14:00 : Etik
14:00 – 15:30 : Etik

Dag 12

Supervision

Underviser: Michelle

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Den Motiverende Samtale

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 13

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 14

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 15

Supervision

Underviser: Lena Isager

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 16

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 17

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 18

Supervision

Underviser:

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 19

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 20

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 21

Supervision

Underviser: Lena Isager

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 22

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 23

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

09:00 – 10:30 : CFT
10:30 – 12:00 : CFT
12:30 – 14:00 : CFT
14:00 – 15:30 : CFT

Dag 24

Supervision

Underviser: Lena Isager

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Terapeutens rolle

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 25

Terapeutens rolle / opmærksomhed

Underviser: Betina

Terapeutens rolle

De studerende træner pvelser, som styrker deres egen opmærksomhed på deres rolle som terapeuter.

09:00 – 10:30 : Terapeutens opmærksomhed
10:30 – 12:00 : Terapeutens opmærksomhed
12:30 – 14:00 : Din rolle som terapeut
14:00 – 15:30 : Din rolle som terapeut

Dag 26

Træningsdag / eksamensforberedelse

Underviser: Betina

Træningsdag

09:00 – 10:30 : Træningsdag
10:30 – 12:00 : Træningsdag
12:30 – 14:00 : Træningsdag
14:00 – 15:30 : Træningsdag

Tid og Sted

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

  • 28. - 30. August 2024

Dag 4,5,6

  • 25. - 27. September 2024

Dag 7,8,9

  • 30. Oktober - 01. November 2024

Dag 10,11,12

  • 27. - 29. November 2024

Dag 13,14,15

  • 15. - 17. Januar 2025

Dag 16,17,18

  • 3. - 5. Februar 2025 (5 Februar Online)

Dag 19,20,21

  • 24. - 26. Februar 2025

Dag 22,23,24

  • 12 - 14. Marts 2025

Dag 25,26

  • 09. - 10. April 2025

Eksamen

  • 23. April 2025