Tilknytning & Mentalisering

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fysisk undervisning

Selvom underviserne hos Psykoterapeuterne har stor erfaring med online-undervisning, skal der ikke herske den mindste tvivl om, at vi anser fysisk undervisning for at være langt overlegen.

Overblik og gennemsigtighed

Når man tager en psykoterapeutisk uddannelse kan det ofte være svært at gennemskue, hvad uddannelsen og undervisningen indeholder. Hos Psykoterapeuterne har vi gjort en dyd ud af overblik og gennemsigtighed. På vores uddannelser kan du se, hvad undervisningen indeholder helt ned på time-niveau.

Struktur og fleksibilitet

En gennemstruktureret uddannelse giver efter vores erfaring den bedste lærings-oplevelse. Derfor er struktur en hjørnesten hos Psykoterapeuterne. Dertil skal det siges at vores elever er rigtigt gode til at dele deres læringserfaringer, hvilket sætter os i stand til løbende at optimere undervisningen. Vores mantra er at struktur er en grundpille, men vi er altid lydhør for forslag til optimering.

Fordeling af lektioner

Lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

Lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

Lektioner

Supervision

Lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

Lektioner

Indhold

Tilknytning & mentalisering

6 undervisningsdage – 48 lektioner

Dag 1

Meta

Underviser: Betina

Udvikling af tilknytningsmønstre

Tilknytningens betydning for vores relationer, også ind i voksenlivet. Opmærksomhed på terapeutens egen tilknytningsmønster.

Tilknytning og alliance

Hvordan spiller klientens tilknytningsmønster ind i det terapeutiske møde? Terapeutens opmærksomhedspunkter.

Det terapeutiske arbejde med tilknytningsmønstre

De studerende arbejder med dynamikken i relationen,

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser

09:00 – 10:30 : Tilknytningsmønstre
10:30 – 12:00 : Mentalisering
12:30 – 14:00 : Mentalisering
14:00 – 15:30 : Mentalisering som behandlingsform

Dag 2

Meta

Underviser: Betina

Mentaliseringsprocesser

De studerende får introduktion til hvad er mentalisering.

Udvikling af mentalisering

Udviklingen af mentalisering – det mentaliserende selv, det fremmede selv, samt de præmentaliserende tilstande

Epistemisk Tillid

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser

09:00 – 10:30 : Mentaliseringsprocesser
10:30 – 12:00 : Udvikling af mentalisering
12:30 – 14:00 : Epistemisk tillid
14:00 – 15:30 : Øvelser

Dag 3

Meta

Underviser: Betina

Mentaliseringsdimensioner

At indtage en mentaliserende holdning i terapien: Det kliniske udtryk af mentaliseringssvigt, samt brugbare interventioner

Mentaliserende principper i mødet med børn, unge og familier.

09:00 – 10:30 : Mentaliserings dimensioner
10:30 – 12:00 : Mentaliserings dimensioner
12:30 – 14:00 : Mentalisering børn unge og familier
14:00 – 15:30 : Øvelser

Dag 4

Introduktion til DAT

Underviser: Mia Nørbak

Introduktion til Dialektisk Adfærdsterapi

 • Introduktion
 • Den biosociale model
 • Introduktion til DAT redskaber – DAT-hiearki, ugeskema, kædeanalyse
 • Introduktion til færdigheder og hjemmearbejde
 • Dagen veksler mellem undervisning, caseeksempler og øvelser.

 

09:00 – 10:30 : Introduktion til DAT
10:30 – 12:00 : Den biosociale model
12:30 – 14:00 : DAT redskaber
14:00 – 15:30 : Introduktion til færdigheder og hjemmearbejde

Dag 5

DAT færdigheder

Underviser: Mia Nørbak

DAT færdigheder

 • DAT færdigheder – opmærksomhedsfærdigheder og mindfulness
 • DAT færdigheder – Krisefærdigheder.
 • DAT færdigheder – Problemløsningsfærdigheder
 • Introduktion til DAT supervision og hjemmearbejde til næste gang
 • Dagen veksler mellem undervisning, caseeksempler og øvelser.

09:00 – 10:30 : DAT færdigheder
10:30 – 12:00 : DAT færdigheder
12:30 – 14:00 : DAT færdigheder
14:00 – 15:30 : DAT færdigheder

Dag 6

Supervision

Underviser: Mia Nørbak

Supervisionsdag i DAT

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervisor tar udgangspunkt i de studerendes cases.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Psykologiens historie

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 7

DAT færdigheder

Underviser: Mia Nørbak

DAT færdigheder

 • Opsamling og hjemmearbejde
 • DAT færdigheder – Validering og selvvalidering
 • Dagen veksler mellem undervisning, caseeksempler og øvelser

 

09:00 – 10:30 : DAT færdigheder
10:30 – 12:00 : DAT færdigheder
12:30 – 14:00 : DAT færdigheder
14:00 – 15:30 : DAT færdigheder

Dag 8

DAT færdigheder

Underviser: Mia Nørbak

DAT færdigheder

 • Opsamling og DAT færdigheder, fortsat
 • DAT-terapeuten
 • Dialektiske dilemmaer
 • Eksempler til DAT supervision samt hjemmearbejde

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Psykologiens historie
10:30 – 12:00 : Psykologiens historie
12:30 – 14:00 : Psykologiens historie
14:00 – 15:30 : Psykologiens historie

Dag 9

Supervision

Underviser: Mia Nørbak

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Neuropsykologi / Etik

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 10

Neuropsykologi

Underviser: Charlotta

Neuropsykologi

 

09:00 – 10:30 : Neuropsykologi
10:30 – 12:00 : Neuropsykologi
12:30 – 14:00 : Neuropsykologi
14:00 – 15:30 : Neuropsykologi

Dag 11

Etik

Underviser: Michelle

Hvad er etik?

Etiske teorier

Faglige personlig værdier og normer

 

Etiske dilemmaer

 

Vekslen mellem oplæg og gruppearbejde

 

09:00 – 10:30 : Etik
10:30 – 12:00 : Etik
12:30 – 14:00 : Etik
14:00 – 15:30 : Etik

Dag 12

Psykologiens historie

Underviser: Michelle

Psykologiens historie

Hvordan man anskuede psyke og psykisk sygdom gennem antikken, middelalderen og renæssancen.
Psykologiens udvikling fra år 1750-1900
Psykologiens udvikling fra år 1900-1950.
Psykologiens udvikling fra år 1950 og frem til i dag.
Der vil blandt andet blive gennemgået definitionen af psykisk helse og psykisk sygdom, institutionalisering og anden måde at kontrollere mennesker ramt af psykisk sygdom.

 

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Compassion Focused Therapy

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 13

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

Hvad er Compassion?

 • Introduktion til Psykoedukation
 • hvad er Compassion?
 • Følelsernes historie
 • Funktionsanalyse af Følelsernes Tricky Brain
 • Beroligende åndedræt

09:00 – 10:30 : Hvad er CFT
10:30 – 12:00 : Følelsernes histortie
12:30 – 14:00 : Introduktion til Psykoedukation
14:00 – 15:30 : Beroligende Åndedræt

Dag 14

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Model med de tre cirkler, de affektregulerende systemer
 • Compassion kvaliteter og færdigheder
 • Trygt sted øvelse
 • Compassion figur

09:00 – 10:30 : Model med de tre cirkler
10:30 – 12:00 : Compassion kvaliteter og færdigheder
12:30 – 14:00 : Trygt sted øvelse
14:00 – 15:30 : Compassion figur

Dag 15

Supervision

Underviser: Lena Isager

Supervision / trænings dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 16

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Træning Af Compassion færdigheder
 • Situationsanalyse med Edderkoppen
 • Compassion selvet

09:00 – 10:30 : Træning
10:30 – 12:00 : Træning
12:30 – 14:00 : Situationsanalyse
14:00 – 15:30 : Compassion selvet

Dag 17

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Træning af Compassion
 • Brug af Kitbag
 • Multiple selver stoleøvelse
 • Compassion Brevskrivning

09:00 – 10:30 : Træning
10:30 – 12:00 : Kitbag
12:30 – 14:00 : Multiple selver stoleøvelse
14:00 – 15:30 : Stoleøvelse

Dag 18

Supervision

Underviser:

Supervision / trænings dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 19

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Psykoedukation til skam
 • Funktionsanalyse af skam
 • Visualiseringsøvelse

09:00 – 10:30 : Skam
10:30 – 12:00 : Funktionsanalyse
12:30 – 14:00 : Funktionsanalyse
14:00 – 15:30 : Visualiseringsøvelse

Dag 20

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Psykoedukation til kritisk selv.
 • Funktionsanalyse af kritisk selv.
 • Stoleøvelse

09:00 – 10:30 : Psykoedukation
10:30 – 12:00 : Psykoedukation
12:30 – 14:00 : Funktionsanalyse
14:00 – 15:30 : Stoleøvelse

Dag 21

Supervision

Underviser: Lena Isager

Supervision / trænings dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Dag 22

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Compassion sagsformulering

09:00 – 10:30 : Sagsformulering
10:30 – 12:00 : Sagsformulering
12:30 – 14:00 : Sagsformulering
14:00 – 15:30 :Sagsformulering

Dag 23

Compassion Focused Therapy

Underviser: Lena Isager

CFT

 • Stolearbejde med blokeringer i forhold til Compassion
 • Stolearbejde med ambivalens

09:00 – 10:30 : Stolearbejde 
10:30 – 12:00 : Stolearbejde
12:30 – 14:00 : Stolearbejde
14:00 – 15:30 : Stolearbejde

Dag 24

Supervision

Underviser: Lena Isager

Supervision / trænings dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 – 10:30 : Supervision
10:30 – 12:00 : Supervision
12:30 – 14:00 : Supervision
14:00 – 15:30 : Supervision

Terapeutens rolle

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Dag 25

CFT

Underviser: Lena

CFT

 • Fokus på terapeutiske færdigheder i CFT

09:00 – 10:30 : Terapeutiske færdigheder
10:30 – 12:00 :  Terapeutiske færdigheder
12:30 – 14:00 :  Terapeutiske færdigheder
14:00 – 15:30 :  Terapeutiske færdigheder

Dag 26

Terapeutens rolle / opmærksomhed

Underviser: Betina

Terapeutens rolle /Træningsdag

De studerende træner øvelser, som styrker deres egen opmærksomhed på deres rolle som terapeuter.

09:00 – 10:30 : Træningsdag
10:30 – 12:00 : Træningsdag
12:30 – 14:00 : Træningsdag
14:00 – 15:30 : Træningsdag

Tid og Sted

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1,2,3

 • 28. - 30. August 2024

Dag 4,5,6

 • 25. - 27. September 2024

Dag 7,8,9

 • 30. Oktober - 01. November 2024

Dag 10,11,12

 • 27. - 29. November 2024

Dag 13,14,15

 • 15. - 17. Januar 2025

Dag 16,17,18

 • 3. - 5. Februar 2025

Dag 19,20,21

 • 24. - 26. Februar 2025

Dag 22,23,24

 • 12 - 14. Marts 2025

Dag 25,26

 • 09. - 10. April 2025

Eksamen

 • 23. April 2025