Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 23/24 Aarhus overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 23/24 Køge overbygning

Overbygning årgang 2022/2023

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fordeling af lektioner

120
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

208
lektioner

Årgang 2022/2023 – indhold

Introduktion til tilknytning & mentalisering

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.1

Dag 1

Tilknytning

Underviser: Michelle

Udvikling af tilknytningsmønstre

Tilknytningens betydning for vores relationer, også ind i voksenlivet. Opmærksomhed på terapeutens egen tilknytningsmønster.

Tilknytning og alliance

Hvordan spiller klientens tilknytningsmønster ind i det terapeutiske møde? Terapeutens opmærksomhedspunkter.

Det terapeutiske arbejde med tilknytningsmønstre

De studerende arbejder med dynamikken i relationen,

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser

09:00 10:30 : Tilknytningsmønstre
10:30 12:00 : Mentalisering
12:30 14:00 : Mentalisering
14:00 15:30 : Mentalisering som behandlingsform

Dag 2

Mentalisering

Underviser: Michelle

Mentaliseringsprocesser

De studerende får introduktion til  hvad er mentalisering.

Udvikling af mentalisering

Udviklingen af mentalisering – det mentaliserende selv, det fremmede selv, samt de præmentaliserende tilstande

Epistemisk Tillid

Dagen veksler mellem oplæg og øvelser

09:00 10:30 : Mentaliseringsprocesser
10:30 12:00 : Udvikling af mentalisering
12:30 14:00 : Epistemisk tillid
14:00 15:30 : Øvelser

Dag 3

Mentalisering

Underviser: Michelle

Mentaliseringsdimensioner

At indtage en mentaliserende holdning i terapien: Det kliniske udtryk af mentaliseringssvigt, samt brugbare interventioner

Mentaliserende principper i mødet med børn, unge og familier.

09:00 10:30 : Mentaliserings dimensioner
10:30 12:00 : Mentaliserings dimensioner
12:30 14:00 : Mentalisering børn unge og familier
14:00 15:30 : Øvelser

Introduktion til Choice Theory

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 3.2

Dag 4

Introduktion til Choice Theory

Underviser: Anette

Kvalitetsverden

introduktion til Glassers kvalitetsverden og virkelighed verden. Hvordan kan vi som behandler arbejder med dette begreb

09:00 10:30 : Choice Theory
10:30 12:00 : Choice Theory
12:30 14:00 : Choice Theory
14:00 15:30 : Choice Theory

Dag 5

Choice Theory

Underviser: Anette

5 basale behov

De studerende undervises i de 5 basale behov i CT

Egenterapi

De studerende arbejder med deres egne 5 basale behov. De studerende undervises i motivationsfaktorer og forandringsprocessor

Cases

Der arbejdes med at afdække klientens 5 basale behov.

09:00 10:30 : 5 basale behov
10:30 12:00 : Egenterapi
12:30 14:00 : Cases
14:00 15:30 : Cases

Dag 6

Choice Theory

Modul 3.2.3

WDEP systemet

De studerende undervises iWDEP systemet

7 gode og 7 dårlige vaner

Psykisk mistrivsel bunder i relationer. Hvis vi kan lære at leve efter de 7 gode vaner en stor del af tiden, så vil vi mennesker ikke opleve mistrisel

Case

De studerende får en case som demonstreres på dag 7

09:00 10:30 : WDEP systemet
10:30 12:00 : WDEP systemet
12:30 14:00 : 7 gode og 7 dårlige vaner
14:00 15:30 : 7 gode og 7 dårlige vaner

Dag 7

Live demonstration CT

Underviser: Anette

Oplæg fra de studerende

De studerende får gruppevis 30 min til at demonstrere Choice Theory. feedback fra underviser

09:00 10:30 : Oplæg fra de studerende
10:30 12:00 : Oplæg fra de studerende
12:30 14:00 : Oplæg fra de studerende
14:00 15:30 : Oplæg fra de studerende

Dag 8

Metakognitiv dag

Underviser Betina

Metakognitiv terapi

Der undervises i DM og ATT med øvelser og indhold af sessioner

Gruppeøvelse

De studerende træner sessioner i Meta

09:00 10:30 : Metakognitiv terapi
10:30 12:00 : Metakognitiv terapi
12:30 14:00 : Træning
14:00 15:30 : Træning

Dag 9

Supervision i teorier

Underviser Anette

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision i dag har udgangspunkt i CT. 

Supervisor tar udgangspunkt i CT og de studerendes cases.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Neuropsykologi / træning

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.3

Dag 10

Træningsklienter

Underviser: Betina

Træningsklienter

Vi får besøg af psykologistuderende, som er de studerendes træningsklienter i dag.

Der trænes i CT – Meta

09:00 10:30 : Træningsklienter
10:30 12:00 : Træningsklienter
12:30 14:00 : Træningsklienter
14:00 15:30 : Træningsklienter

Dag 11

Neuro Psykologi

Underviser: Charlotta

Neuropsykologi

De studerende undervises i hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer adfærd og tænkning.

09:00 10:30 : Neuropsykologi
10:30 12:00 :  Neuropsykologi
12:30 14:00 :  Neuropsykologi
14:00 15:30 : Neuropsykologi

Dag 12

Færdighedstræning ACT / Meta

Underviser: Charlotta

Færdighedstræning

De studerende træner deres færdigheder indenfor ACT og Meta

09:00 10:30 :
10:30 12:00 :
12:30 14:00 :
14:00 15:30 :

Den Motiverende Samtale

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Dag 13

Metadag

Underviser: Anette

Teori

Hvorfor fører nogle samtaler til forandring, når andre ikke gør? Dette spørgsmål er forskningen i den motiverende samtale optaget af!
I arbejdet med den motiverende samtale præsenteres samtaletekniske værktøjer.
Den motiverende samtale bruges som værktøj for sprogliggørelse af klients forandringsudsagn. Forandringsudsagnene fremmer motivation for forandring hos klienterne.
Hertil anvendes den motiverende samtale til dannelse af en empatisk og tillidsfuld relation med fokus på samarbejde mellem terapeut og klient.
Undervisningen består af en teoretisk fremstilling af eksisterende forskning i sammenhængen mellem sprog og forandring og praktisk træning af spørge- og lytteteknikker.

Motivationssamtale

intrduktion

Motivation

De studerende udfylder deres egen kvalitets og virkelighedsverden

09:00 10:30 : Teori
10:30 12:00 : Kvalitetsverden
12:30 14:00 : Kvalitetsverden
14:00 15:30 : De studerendes kvalitetsverden

Dag 14

Metadag

Underviser: Anette

Motivation

Underviser demonstrere den motiverende samtale live.

Motivationsfaktorer og forandringsprocesser

De studerende undervises i motivationsfaktorer og forandringsprocessor.

Cases

De studerende får udleveret en case hvor de til næste undervisning skal demonstrere den motiverende samtale

09:00 10:30 : Livedemonstration
10:30 12:00 : Motivationsfaktorer
12:30 14:00 : Cases
14:00 15:30 : Cases

Dag 15

Videofeedback

Underviser:

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

Egen terapi

09:00 10:30 : WDEP systemet
10:30 12:00 : WDP systemet
12:30 14:00 : 7 gode og 7 dårlige vaner
14:00 15:30 : De studerendes  gode og dårlige vaner

Mentalisering del 2 / Meta

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.5

Dag 16

Træningsklienter

Underviser: Betina

Træningsklienter

Der kommer Psykologistuderende, som er trænings klienter hele dagen

Træning

De studerende

09:00 10:30 : Træningsklienter
10:30 12:00 : Træningsklienter
12:30 14:00 : Træningsklienter
14:00 15:30 : Træningsklienter

Dag 17

Mentalisering del 2

Underviser: Michelle

Mentalisering del 2

Der arbejdes videre med Mentalisering

09:00 10:30 : Mentalisering
10:30 12:00 : Mentalisering
12:30 14:00 : Mentalisering
14:00 15:30 : Mentalisering

Dag 18

Supervision – Mentalisering

Underviser: Michelle

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Kommunikation

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Dag 19

Supervision

Underviser: Lena

Supervision

 

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

 

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 20

Psykologiens historie

Underviser: Michelle

Psykologiens historie

Hvordan man anskuede psyke og psykisk sygdom gennem antikken, middelalderen og renæssancen.
Psykologiens udvikling fra år 1750-1900
Psykologiens udvikling fra år 1900-1950.
Psykologiens udvikling fra år 1950 og frem til i dag.
Der vil blandt andet blive gennemgået definitionen af psykisk helse og psykisk sygdom, institutionalisering og anden måde at kontrollere mennesker ramt af psykisk sygdom.
Dagen vil primært bestå af oplæg men med løbende opsamling og tjek af opnået viden og forståelse.

09:00 10:30 : Psykologiens historie
10:30 12:00 : Psykologiens historie
12:30 14:00 : Psykologiens historie
14:00 15:30 : Psykologiens historie

Dag 21

Den Professionelle samtale

Modul 1.3.7

Professionelle grænser og etik. Den terapeutiske relation

Hvad bør man som terapeut være opmærksom på og hvor går grænserne?

En gennemgang af forskellige typer af terapeutiske relationer. Hvordan defineres den terapeutiske relation i den metakognitive terapi?

Kommunikation

Hvad er kommunikation? Forskellige typer af kommunikation. Øvelser

Sokratisk dialog

Hvad er den sokratiske dialog? Øvelser

09:00 10:30 : Professionelle grænser og etik
10:30 12:00   Den terapeutiske relation
12:30 14:00 : Kommunikation
14:00 15:30 : Den sokratiske dialog

Mindfulness baseret kognitiv terapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Dag 22

Mindfulness baseret kognitiv terapi

Underviser: Charlotta

Mindfulness

Grundlæggende gennemgang af begrebet mindfulness og dets historik.

Historik

Gennemgang af hvorfor og hvordan MBKT blev udviklet

 

MBKTs syn på psykisk lidelse

De studerende undervises i MBKT s syn på psykisk lidelse og hvordan de behandles i denne metode. Hvilke klienter bruges MBKT primært til.

Introduktion til modellen

De studerende prøver nogle øvelser, samt Hvordan ser et forløb ud i MBKT  

09:00 10:30 : Mindfulness
10:30 12:00 : Historik
12:30 14:00 : Psykisk lidelse
14:00 15:30 : Introduktion til modellen

Dag 23

Mindfulness baseret kognitiv terapi

Underviser: Charlotta

Sessioner i MBKT

Jon Kabat . Zinn, udviklede MBSR et 8 ugers program til stressreduktion.

Indhold og formål med hver session gennemgås

Sessioner i MBKT

Indhold og formål med hver session gennemgåes

Træning  i MBKT

De studerende træner øvelser imetoden

09:00 10:30 : Session 1-8
10:30 12:00 : Session 1-8
12:30 14:00 : Session 1-8
14:00 15:30 : Træning

Dag 24

Supervisionstræning

Modul 3.7.3

Mindfulness baseret kognitiv terapi

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 25

Metakognitiv træningsdag / eksamens forberedelse

Underviser Betina

Metakognitiv træningsdag

De studerende får Metakognitive cases /  problemstillinger  og der trænes behandling ud fra dette. underviser giver feedback.

Studievejleder har sideløbende samtaler med de studerende. Sigtet er at vejlede og rådgive den studerende om kompetencer, færdigheder og arbejdspunkter.

Dag 26

Videofeedback

Underviser: Betina

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Tid & sted

Køge

Venue Køge
Ved Stadion 4, 1
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 29/8 | 30/8 | 31/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 11/1 | 12/1 | 13/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/2 | 2/2 | 3/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 8/3 | 9/3 | 10/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 12/4 | 13/4 | 14/4 2023
Dag 25, 26   : 10/5 | 11/5 |   2023

Eksamen:                                              22/5 og 23/5 2023

Litteratur

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail