Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 23/24 Aarhus overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 23/24 Køge overbygning

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Ansøgning om optagelse

Personlige oplysninger

Indtast telefon nummer uden mellemrum.

Uddannelse & aktuel titel

Adgangsgivende grunduddannelse (kvote 1 og 2) eller højeste uddannelsesniveau (kvote 3)
Indtast den titel besidder du i din nuværende stilling.

Kvote 1, 2 eller 3

Angiv, hvilken kvote du søger optagelse under. Er du usikker så vælg, Ved ikke.

Kvote 1

Ansøgere til psykoterapeutuddannelsen skal have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professions bachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo – eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog.

Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst 3 år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst 3 år.

Kvote 2

Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Kvote 3

Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med et-årigt kursus i psykologi/psykologiske teorier bestående af et forløb med afsluttet eksamen. Kurset skal være fortløbende og indeholde undervisning i og gennemgang af mindst tre, helst flere, grundteorier inden for psykologien. Det kan for eksempel tages fra universiteter, Master i psykologi fra udbydere i erhvervssektoren, HF i psykologi på B-niveau og lign.

Ansøgere der optages på dispensation, skal have minimum 3 års relevant erhvervserfaring. Ansøgere optages på uddannelsen efter en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, modenhed, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.

Motiveret ansøgning, CV og eventuelle billag

Motiveret ansøgning

Klik på feltet neden under eller træk din motiverede ansøgning til området neden under for at uploade. WORD eller PDF godtages. Filen må maksimum fylde 4MB.

Choose File

CV

Klik på feltet neden under eller træk dit CV til området neden under for at uploade. WORD eller PDF godtages. Filen må maksimum fylde 4MB.

Choose File

Eventuelle billag

Klik på feltet neden under eller træk dine eventuelle billag samlet i én fil til området neden under for at uploade. WORD eller PDF godtages. Filen må maksimum fylde 4MB.

Choose File

Upload studiebillede

Choose File

Merit (udfyldes kun ved merit)

Vælg, hvor mange afsluttede og beståede år du har fra andet institut
Vælg, hvor mange afsluttede og beståede år du har fra andet institut
Skriv navnet på det institut eller uddannelsesinstitution du kommer fra

Hvor ønskes uddannelsen opstartet

1. prioritet. Vælg by, hvor uddannelsen ønskes opstartet.
2. prioritet. Vælg by, hvor uddannelsen ønskes opstartet, hvis der ikke er plads på 1. prioritet.
Hvornår ønskes uddannelse opstartet.

Betaler (hvis anden end ansøger)

Indtast navnet på den virksomhed, organisation eller institution, der betaler uddannelsen.
Indtast navnet på din leder eller den kontaktperson, der står for betaling af uddannelsen.
Indtast titlen på din leder eller den kontaktperson, der står for betaling af uddannelsen.
Udfyldes ved virksomheder institutioner.
Udfyldes ved offentlige institutioner.
Tak for din ansøgning. Vi vender snarest tilbage til dig.
Der skete en fejl ved indsendelsen af din ansøgning. Prøv venligst igen og hvis fejlen gentager sig så kontakt os venligst.
Dansk Psykoterapeutforening