Metakognitiv tilgang i arbejdet med Børn og unge

Dette kursus henvender sig til fagpersoner, som arbejder med børn og unge.
Her lærer vi jer en metakognitiv tilgang til børn og unge som er i psykisk mistrivsel.
Er du er plejefamilie, pædagog i en institution, familieplejekonsulent, leder af institution eller andet, så vil dette kursus være relevant for dig.
På kurset lærer du / I hvordan den metakognitive tilgang ser på depression og angst. Hvordan hjælper vi mest skånsom barnet / den unge med at minimere angsten / depressionen?
Vi har god erfaring med at hjælpe med at implementere en metakognitiv tilgang til børn og unge.

Det får du ud af kurset

  • Indføring i den Metakognitive metode.
  • Kan vi tale med børn og unge på en anden måde?

  • Hvad skaber psykisk mistrivsel?

  • Praksisnære øvelser.
  • Supervision med egne Cases.

Kontakt os for mere info

Du er altid velkommen til at kontakte os, for at høre mere om de enkelte kurser eller med andre spørgsmål.

Dette kursus udbydes til faggrupper som arbejder med børn og unge der er i psykisk mistrivsel.

Den metakognitive tilgang er redskabs baseret med masser af øvelser. Du vil hurtigt kunne mærke en større trivsel, hvis disse redskaber bliver en del af jeres dagligdag.

Kurset udbydes som 2 dages kursus, med mulighed for opfølgningsdage.

Send os en E-mail