Lena 

Metakognitiv Psykoterapeut, MPF

Mentor, Coach og Supervisor

Tlf.: 30 24 91 00

E-mail: kontakt@psykoterapeuterne.com

Mit navn er Lena Torvin. Jeg er certificeret Neokognitiv Psykoterapeut, MPF med speciale i Metakognitiv terapi (Level IV/højeste niveau)

Jeg har endvidere en 2-årig Supervisoruddannelse, en mellemlederuddannelse, en gruppelederuddannelse, samt en Master i coaching. Ud over dette, har jeg kurser i ACT, MI, AI, Konflikthåndtering, ALF (behandling til dobbeltbelastede) og kognitiv terapi.

Ud over undervisning og supervision hos Psykoterapeuterne, har jeg haft egen praksis siden 2015, hvor mit primære fokus har været behandling til borgere med andre udfordringer end ledighed. Det være sig forskellige former for afhængighed, voldsramte, stress, angst, ptsd og OCD.