ACT

Introduktion til metoden

Your Content Goes Here

Tilmeld dig her >
Se datoer her

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

  • Introduktion til ACT metoden og teorien bag

  • Supervision og træning i metoden

  • Kompetence til at afholde  ACT- coachende samtaler

  • Kompetencer i konkrete ACT redskaber, som kan bruges i coachende samtale

Introduktion til ACT

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til ACT

Modul 1.1.1

Introduktion til formålet med ACT

Hvad handler ACT om? og en kort introduktion til formålet med ACT

Adfærdsteori og RFT

En kort gennemgang af den bagvedliggende teori og filosofi, som  gennemsyrer hele ACT- modellen

Psykisk lidelse i henhold til ACT

De studerende får en introducerende gennemgang af ACTs måde at se psykisk lidelse som adskiller sig en del fra mange andre terapeutiske teorier.

09:00 10:30 : Introduktion til teorien
10:30 12:00 : Adfærdsteori og RFT
12:30 14:00 : Psykisk lidelse i henhold til ACT
14:00 15:30 : Hexaflexen og inhexaflexen

Dag 2

Introduktion til ACT

Modul 1.1.2

At droppe kampen – kreativ håbløshed

De studerende får gennemgået betydningen og indholdet i den samtale man i ACT  kalder kreativ håbløshed.

De 6 kerneprocesser

De studerende introduceres for hver af de 6 kerneprocesser med øvelser og metaforer for børn

09:00 10:30 : At droppe kampen
10:30 12:00 : At droppe kampen
12:30 14:00 : De 6 kerneprocesser
14:00 15:30 : De 6 kerneprocesser

Dag 3

Introduktion til ACT

Modul 1.1.3

Opsamling

Vi samler op på tillært viden på dag 1 og 2

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. De studerende deles ind i grupperog træner udvalgte metaforer og øvelser.

Spørgsmål og svar

De studerende inviteres til at reflektere og stille spørgsmål.

09:00 10:30 : Opsamling
10:30 12:00 : Træning af øvelser
12:30 15:00 : Træning i tillært viden
15:00 15:30 : Spørgsmål og svar
ACT teori og praksis
ACT teori og praksis
ACT teori og praksis
– acceptance and commitment therapy
af Russ Harris

Pris

5.200,-

Tid og sted

Køge

Venue Køge
Ved stadion 4
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 06/03 | 07/03 | 08/03 2023

Aarhus

Park 13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 22/02 | 23/02 | 24/02 2023