Psykoterapeutuddannelsen
År 1 Grundforløb
År 21/22 overbygning
År 2022/2023 overbygning
År 2023/2024 overbygning

År 3

Certificeret Metakognitiv Psykoterapeut

4-årig psykoterapeut-uddannelse

Fordeling af lektioner

120
lektioner

Teori, metode & færdighedstræning

40
lektioner

Feedback på egen stil/ selvreflektion

48
lektioner

Supervision

21
lektioner

Tilrettelagt studiegruppe

208
lektioner

År 3 – indhold

Introduktion til tilknytning & mentalisering

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.1

Dag 1

Tilknytning

Modul 3.1.1

tilknytningsmønstre og forstyrrelse

de studerende får en introduktion til de 4 tilkytningsmønstre og hvilke betydning de har for vores relationsdannelse. de studerende får desuden en introduktion til tilknytningsforstyrrelser.

Tilknytning

De studerende undervsises i begrebet mentalisering. Hvornår kan mentalisering med fordel anvendes?

Mentalisering som behandling

De studerende arbejder med mentaliserings redskaber i mindre grupper.

09:00 10:30 : Tilknytningsmønstre
10:30 12:00 : Mentalisering
12:30 14:00 : Mentalisering
14:00 15:30 : Mentalisering som behandlingsform

Dag 2

Mentalisering

Modul 3.1.2

Mentalisering til

De studerende får introduktion til  mentaliserings redskaber der anvendes til behandling i familier / til forældre

Mentalisering

De studerende får introduktion til mentaliserings redskaber der anvendes til parterapi

Træning og feedback

De studerende træner mentalisering ud fra cases og får feedbak af underviser

09:00 10:30 : Forældrearbejde
10:30 12:00 : Parterapi
12:30 14:00 : Parterapi
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 3

Mentalisering

Modul 3.1.3

Mentalisering

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Den Motiverende Samtale

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 3.2

Dag 4

Den motiverende samtale

Modul 3.2.1

Den motiverende samtale

Indføring i teorien

Motivationscirklen

De studerende præsenteres for motivationscirklen

09:00 10:30 : Den motiverende samtale
10:30 12:00 : Den motiverende samtale
12:30 14:00 : Motivationscirklen
14:00 15:30 : Motivationscirklen

Dag 5

Motivationssamtalen

Modul 3.2.2

Live demonstration

Underviser demonstrere den otiverende samtale live

Motivationsfaktorer og
forandringsprocesser

De studerende undervises i motivationsfaktorer og forandringsprocessor

 

 

De studerende undervises i motiverende kommunikation.

hvordan vi kommunikere motiverende
09:00 10:30 : Live demonstration
10:30 12:00 : Motivationsfaktorer
12:30 14:00 : Forandringsprocessor
14:00 15:30 : Lær at kommunikere motiverende

Dag 6

Supervision

Modul 3.2.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

 

De studerendes oplæg

De studerende får udleveret en opgave hvor de til næste undervisning skal demonstrere den motiverende samtale.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Spiseforstyrrelser

Modul 3.2.4

Oplæg fra de studerende

De studerende får 30 min til at demonstrere motivationssamtalen foran de andre studerende. feedback fra underviser

09:00 10:30 : Oplæg fra de studerende
10:30 12:00 : Oplæg fra de studerende
12:30 14:00 : Oplæg fra de studerende
14:00 15:30 : Oplæg fra de studerende

Dag 8

Behandling af spiseforstyrrelser

Modul 3.2.5

Behandling med ACT, KAT og Meta

Der bliver opsamling for de første 3 dage. der bliver udleveret en opgave med spørgsmål omhandlende MI

Træning og feedback

Træningsopgaver i motivationssamtalen

09:00 10:30 : Opsamling
10:30 12:00 : Opsamling
12:30 14:00 : Træning og feedback
14:00 15:30 : Træning og feedback

Dag 9

Supervision

Modul 3.2.6

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Udvikling og neuropsykologi

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.3

Dag 10

Neuro Psykologi

Modul 3.3.1

Neuropsykologi

De studerende undervises i hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer adfærd og tænkning.

09:00 10:30 : Neuropsykologi
10:30 12:00 :  Neuropsykologi
12:30 14:00 :  Neuropsykologi
14:00 15:30 : Neuropsykologi

Dag 11

ACT Brushup

Modul 3.3.2

ACT

Repetition og træning af ACT

09:00 10:30 :
10:30 12:00 :
12:30 14:00 :
14:00 15:30 :

Dag 12

metodetræning , selvrefleksion

Modul 3.3.3

Metodetræning

De studerende får udleveret cases og opgaver, som løses udfra deres tillærte teorier og metoder

09:00 10:30 : Metodetræning og selvrefleksion
10:30 12:00 : Metodetræning og selvrefleksion
12:30 14:00 : Metodetræning og selvrefleksion
14:00 15:30 : Metodetræning og selvrefleksion

Introduktion til Choice Theory

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.4

Dag 13

Introduktion til Choice Theory

Modul 3.4.1

Teori

William Glasser beskrevet CT. De studerende undervises i Teorien i CT, relationer og introduktion til de forskellige elementer i teorien.

Kvalitetsverden

intrduktion til Glassers kvalitetsverden og vik´rkelighed verden. Hvordan kan vi som behadler arbejder med dette begreb

Egen terapi

De studerende udfylder deres egen kvalitets og virkelighedsverden

09:00 10:30 : Teori
10:30 12:00 : Kvalitetsverden
12:30 14:00 : Kvalitetsverden
14:00 15:30 : De studerendes kvalitetsverden

Dag 14

Introduktion til Choice Theory

Modul 3.4.2

5 basale behov

De studerende undervises i de 5 basale behov i CT

Egen terapi

De studerende arbejder med deres egne 5 basale beho

Cases

Der arbejdes med at afdække klientens 5 basale

09:00 10:30 : 5 basale behov
10:30 12:00 : 5 basale behov
12:30 14:00 : De studerendes 5 basale behov
14:00 15:30 : Cases

Dag 15

Introduktion til Choice Theory

Modul 3.4.3

WDEP systemet

De studerende undervises i WDEP systemet

7 gode og 7 dårlige vaner

Psykisk mistrivsel bunder i relationer. Hvis vi kan lære at leve efter de 7 gode vaner en stor del af tiden, så vil vi mennesker ikke opleve mistrisel

Egen terapi

De studerende arbejder med 7 gode og 7 dårlige vaner

09:00 10:30 : WDEP systemet
10:30 12:00 : WDP systemet
12:30 14:00 : 7 gode og 7 dårlige vaner
14:00 15:30 : De studerendes  gode og dårlige vaner

Choice Theory

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.5

Dag 16

Live demonstration /

træning / feedback

Modul 3.5.1

Live demonstration

Underviser vil demonstrere med klient, hvordan et CT forløb kunne se ud

Metodetræning

De studerende får udleveret Cases til at arbejde med.

09:00 10:30 : Live demonstration
10:30 12:00 : Live demonstration
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 17

META

Modul 3.5.2

Træning og feedback på egen stil

Træning i at praktisere metoden, cases udleveres – Feedback på egen stil

09:00 10:30 : Træning og feedback på egen stil
10:30 12:00 : Træning og feedback på egen stil
12:30 14:00 : Træning og feedback på egen stil
14:00 15:30 : Træning og feedback på egen stil

Dag 18

Supervision

Modul 3.5.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

 

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Kommunikation

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.6

Dag 19

Kommunikation

Modul 3.6.1

Teori

De

Kommunikation

De

09:00 10:30 : Teorien
10:30 12:00 : Teorien
12:30 14:00 : Behandlingsmetode
14:00 15:30 : Behandlingsmetode

Dag 20

Psykologiens historie

Modul 3.6.2

Teori

Psykoterapibegrebets historiske udvikling

Træningsopgaver

De

09:00 10:30 : Teori
10:30 12:00 : Teori
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 21

Supervision

Modul 3.6.3

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases.

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

 Mindfulness Psykoterapi

3 undervisningsdage – 24 lektioner 

Modul 3.7

Dag 22

Mindfulness psykoterapi

Modul 3.7.1

Mindfulness

Hvad er mindfulness. begreber og forståelse

Hvem udviklede MBKT

Hvorfor opstod MBKT og hvem udviklede denne metode

Anvendelighed

Hvilke klienter blev det primært brugt til i behandling

Øvelse

De studerende prøver nogle øvelser

09:00 10:30 : Mindfulness
10:30 12:00 : MBKT
12:30 14:00 : Anvendelighed
14:00 15:30 : Øvelser

Dag 23

Mindfulness psykoterapi

Modul 3.7.2

Stress – reduktion MBSR

Jon Kabat . Zinn, udviklede MBSR et 8 ugers program til stressreduktion.

MBKT syn på psykisk lidelse

De studerende undervises i MBKT s syn på åsykisk lidelse og hvordan de behandles i denne metode

Sessioner i MBKT

De studerende undervises i et behandlingsforløb, herunder indholdet af sessionerne

09:00 10:30 : stressreduktion med MBSR
10:30 12:00 : Psykisk lidelse
12:30 14:00 : Sessioner i MBKT
14:00 15:30 : Sessioner i MBKT

Dag 24

Supervision

Modul 3.7.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 25

Eksamenstræning

Modul 3.7.4

Eksamenstræning og Feedback

De studerende får cases med emner fra det lærte i løbet af året og der trænes behandling ud fra dette. underviser giver feedback

Der gives en årlig bedømmelse af de studerendes terapeutiske kompetencer. Sigtet er at vejlede og rådgive den studerende om kvaliteter, færdigheder og arbejdspunkter.

Dag 26

Supervision

Modul 3.7.5

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases, samt supervision på den studerendes terapeutiske stil ud fra de tillærte metoder.

Supervision tilsigter at de studerende tilegner sig  færdigheder og kompetencer til at føre terapeutiske samtaler.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Tid & sted

Køge

Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20
4600 Køge

Dag 1, 2, 3 : 17/8 | 18/8 | 19/8 2022
Dag 4, 5, 6 : 7/9 | 8/9 | 9/9 2022
Dag 7, 8, 9 : 5/10 | 6/10 | 7/10 2022
Dag 10, 11, 12 : 9/11 | 10/11 | 11/11 2022
Dag 13, 14, 15 : 11/1 | 12/1 | 13/1 2023
Dag 16, 17, 18 : 1/2 | 2/2 | 3/2 2023
Dag 19, 20, 21 : 8/3 | 9/3 | 10/3 2023
Dag 22, 23, 24 : 12/4 | 13/4 | 14/4 2023
Dag 25, 26   : 10/5 | 11/5 |  

2023

Eksamen:                                              22/5 og 23/5 2023

Litteratur

Tilknytning i praksis
Tilknytning i praksis
Tilknytning i praksis
– tilknytningsteoriens anvendelse i forskning og klinisk arbejde
af Anders Broberg
Mentalisering i familien
Mentalisering i familien
Mentalisering i familien
af Janne Østergaard Hagelquist & Heino Rasmussen
Den motiverende samtale
Den motiverende samtale
Den motiverende samtale
– støtte til forandring
af Stephen Rollnick & William R. Miller
Neuropædagogik & neuropsykologi
Neuropædagogik & neuropsykologi
Kort & godt om NEUROPÆDAGOGIK & NEUROPSYKOLOGI
af Jørgen Lyhne
Choice Theory
Choice Theory
Choice Theory
– A New Psychology of Personal Freedom
af William Glasser
Kognitiv terapi
Kognitiv terapi
Kognitiv terapi
– personlighedsforstyrrelser
af Jeffrey E. Young
Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression
Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression
Mindfulness-baseret kognitiv terapi mod depression
af John D. Teasdale, Zindel V. Segal & Mark G. Williams

Intromøde over Zoom

Er du interesseret i uddannelsen tilbyder vi et gratis introduktionsmøde over Zoom.

7. marts 2022 – kl. 19:00

Tak for din tilmelding. Vi vender snarest tilbage.
Der skete en fejl. Prøv venligst igen og hvis fejlen gentager sig så kontakt os venligst.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail