ACT 

4 måneders  uddannelse

Tilmeld dig her >

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

  • Introduktion til ACT metoden og dens

  • Supervision og træning i metoden

  • Kompetence til at afholde  ACT samtaler

  • Indhold

Program

12 undervisningsdage

Acceptance & Commitment Therapy

12 undervisningsdage – 96 lektioner 

Dag 1

Acceptance & Commitment Therapy

Historien bag ACT

Hvad er historien bag ACT, teorien og dens opståen. Hvad står ACT for og hvad handler teorien om

Den terapeutiske relation i ACT

De studerendes undervises i relationsarbejde i forhold til ACT

Psykisk lidelse i forhold til ACT

Hvordan forholder ACT sig til psykisk lidelse og dets opståen?

Introduktion til de 6 kerneprocessor

De studerende introduceres til de 6 kerneprocessor

09:00 10:30 : Historien bag ACT
10:30 12:00 : Terapeutiske relation
12:30 14:00 : Psykisk lidelse i henhold til ACT
14:00 15:30 : Introduktion til 6 kerneprocessor

Dag 2

Acceptance & Commitment Therapy

De 6 kerneprocessor

Værdier og Accept

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Defusion og bevidst nærvær

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Dedikeret handling / selvet som kontekst

De studerende undervises i de 6 kerneprocessor og herefter træningsøvelser

Øvelser og træning

De studerende får træningsøvelser i de 6 kerneprocessor

09:00 10:30 : Værdier og accept
10:30 12:00 : Defusion og bevidst nærvær
12:30 14:00 : Dedikeret handling / selvet som kontekst
14:00 15:30 : Øvelser, metaforer og træning

Dag 3

Acceptance & Commitment Therapy

Psykologisk fleksibilitet v psykologisk rigiditet

De studerende undervises i nødvendigheden af at opnå en psykologisk fleksibilitet og hvad betyder det

Funktionel kontekstualisme

Adfærdsanalyser / at operationalisere

Hvad er årsagen til depression og angst i ACT?

Hvad mener ACT er årsagen til at mennesker udvikler depression og angst.

09:00 10:30 : Psykologisk fleksibilitet
10:30 12:00 : Funktionel kontekstualisme
12:30 14:00 : Adfærdsanalyser
14:00 15:30 : Årsag til depression og angst

Dag 4

Acceptance & Commitment Therapy

Supervisions dag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 5

Acceptance & Commitment Therapy

1. session i ACT

de studerende får en gennemgang af indholdet af 1. session

At tage imod en historie

Terapeutens rolle, når klienten kommer med sin historie

Sagsformulering

De studerende undervises i sagsformulering

Træning og feedback

De studerende træner tillært viden og får feedback af underviser

09:00 10:30 : 1. session i ACT
10:30 12:00 : At tage imod en historie
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Træning og feedback

Dag 6

Acceptance & Commitment Therapy

ACT’s syn på angstlidelser

de studerende får gennemgang af angstbehandling

Defusion fra bekymringer og katastrofetænkning

Udvidet bevidst nærvær

Fra accept til egenomsorg / compassion

Panikattaker

Øvelser, metaforer og træning

De studerende træner behandlingsmetoder og får feedback af underviser

09:00 10:30 : Act og angstlidelser
10:30 12:00 : Defusion fra bekymringer og katastofetænkning
12:30 14:00 : Fra accept til egenomsorg
14:00 15:30 : Øvelser

Dag 7

Acceptance & Commitment Therapy

Behandling af depression

De studerende undervises i behandling af depression ud fra ACT

Choice Point 2.0

Motivation

Defusion fra følelsen af håbløshed

Motivation

09:00 10:30 : Behandling af depression
10:30 12:00 : Choice point 2,0
12:30 14:00 : Motivation
14:00 15:30 : Værdier

Dag 8

Acceptance & Commitment Therapy

Den svære klient

Hvad forstår vi ved den svære klient og hvilke problematikker, kan vi sommetider løbe ind som terapeut. suicidale klienter

Når behandlingen ikke virker som forventet

Hvad stiller vi op som terapeut, når behandlingen ikke virker som forventet

Vedvarende adfærdsforandringer

Hvordan skaber vi og vedligeholder disse

09:00 10:30 : Den svære klient
10:30 12:00 : Den svære klient
12:30 14:00 : Når behandlingen ikke virker
14:00 15:30 : Vedvarende adfærdsforandringer

Dag 9

Acceptance & Commitment Therapy

Egen omsorg – compassion

Perfektionisme

Vedvarende adfærdsforandringer

Terapeutens personlige rejse

09:00 10:30 : Egen omsorg – Compassion
10:30 12:00 : Perfektionisme
12:30 14:00 : vedvarende adfærdsforandringer
14:00 15:30 : Terapeutens personlige rejse

Dag 10

Acceptance & Commitment Therapy

Supervisionsdag

De studerende har mulighed for supervision af egne cases

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 11

Acceptance & Commitment Therapy

Børn og Unge

De studerende får introduktion i at indlede et forløb med børn og unge

Evaluering og sagsformulering

Sagsformulering introduktion til børn og unge

Modvillige klienter

Hvad stiller vi op med de børn og unge som ikke kommer af egen fri vilje, kan vi skabe en motivation?

Kreativ håbløshed / blød konfrontation

De studerende arbejder med begreberne og hvilke handlemuligheder vi har som terapeut.

09:00 10:30 : Børn og Unge forløb
10:30 12:00 : Evaluering og sagsformulering
12:30 14:00 : Modvillige klienter
14:00 15:30 : Kreativ håbløshed / blød konfrontation

Dag 12

Acceptance & Commitment Therapy

Børn og unge

De 6 kerneprocessor med børn

Egen omsorg / Compassion for børn

Adfærdseksponeringer med børn

Motivation og villighed til forandring

09:00 10:30 : De 6 kerneprocessor med børn
10:30 12:00 : Motivation og villighed til forandring
12:30 14:00 : Adfærdseksponeringer med børn
14:00 15:30 : Egen omsorg / compassion for børn


Vi er i kontinuerlig dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

ACT teori og praksis
ACT teori og praksis
ACT teori og praksis
– acceptance and commitment therapy
af Russ Harris

Pris

20.700,-

Tid og sted

København

Cabinn Metro
Jacobsens Alle 2
2300 København

Dag 1, 2, 3 : 1/12 | 2/12 | 3/12 2021
Dag 4, 5, 6 : 5/1 | 6/1 | 7/1 2022
Dag 7, 8, 9 : 2/2 | 3/2 | 4/2 2022
Dag 10, 11, 12 : 2/3 | 3/3 | 4/3 2022